Skip to main content
  • Nieuws
  • Wat verandert er in werkplekleren en IBO?

Wat verandert er in werkplekleren en IBO?

  • 29/08/2018

De Vlaamse Regering keurde in juli een hervorming van het beleid werkplekleren goed. Hier ging een langdurig overleg met de sociale partners aan vooraf. De bedoeling van de hervorming was een vereenvoudiging van de instrumenten en meer flexibiliteit in werkplekleren om zodoende meer mensen te kunnen activeren.

Het werkplekleren omvat voIndividuele beroepsopleidingortaan zes instrumenten of maatregelen die op zichzelf staan dan wel in combinatie binnen een traject kunnen worden gevolgd. Een van de belangrijkste instrumenten hieruit is de individuele beroepsopleiding (IBO) die door ondernemingen vaak wordt gebruikt voor de invulling van knelpuntvacatures. Dat is ook het instrument dat het meest is bijgestuurd.

Met de IBO kunnen werklozen leren op de vloer en worden ze daarvoor gestimuleerd met een premie. De IBO wordt gezien als opleidingsmaatregel, niet als tewerkstellingsstimulans. De premie die de werkgever betaalt is voortaan forfaitair en wordt dus niet langer maand na maand aangepast om het verschil bij te passen tussen de uitkering en het toekomstig loon. Dat is een aanzienlijke vereenvoudiging. De premie die de cursist krijgt, is eveneens forfaitair maar hangt af van zijn startpositie. Iemand met een hoge uitkering zal een relatief lage premie krijgen, iemand met een lage uitkering krijgt dan weer een hogere premie. Op die manier wil men bekomen dat alle IBO-cursisten tijdens de opleiding minimaal 80% van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) ‘verdienen’. Ook moet dit ertoe bijdragen dat werklozen zonder uitkering zoals schoolverlaters, toch instappen in de IBO en zich engageren voor diverse maanden opleiding. Ten aanzien van de huidige werkwijze is ook dit een vereenvoudiging die moet toelaten dat partners van VDAB het instrument op het terrein kunnen inzetten en opvolgen.

Tot slot wordt er voorzien in een variant van de IBO, de zogenaamde ‘K-IBO’ voor kwetsbare werkzoekenden zoals langdurig werklozen. Hier kan de opleiding maximaal 52 weken duren én is de opleiding voor de werkgever gratis.

VDAB stelde 4 informatiefolders op over de verschillende aanpassingen. U kan ze hieronder raadplegen:

Een medewerker aanwerven via IBO?

Klik hier

Iemand opleiden in je bedrijf?

Klik hier

Wijziging vergoedingen 

Klik hier

Zelf een job leren op de werkvloer?

Klik hier

Een uitgebreid overzicht van alle aanpassingen kan u terugvinden onder het lobbydossier 'Talent'.

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant