Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Wat brengt 2021 voor het Vlaamse onderwijs?

Wat brengt 2021 voor het Vlaamse onderwijs?

  • 03/11/2020

We krijgen zicht op de concrete beleidsplannen voor 2021. Dit jaar was op beleidsvlak deels een verloren jaar door de allesoverheersende crisis. Corona zal volgend jaar zeker niet weg zijn, maar de focus moet wel terug verschuiven naar het uitvoeren van de onderwijsambities uit het regeerakkoord. 

In de aanloop naar de Septemberverklaring pleitte Voka voor een ambitieus transformatieplan. De coronacrisis maakte immers duidelijk dat de oorspronkelijke plannen van het regeerakkoord niet zullen volstaan. De Vlaamse regering bleef dan ook niet bij de pakken zitten en kondigde een investeringsplan af van meer dan 4 miljard euro.

Dit Vlaamse relanceplan heeft terecht veel aandacht voor onderwijs en de digitale omslag die nodig is om educatieve technologie op een kwalitatieve manier uit te rollen in alle scholen. Vorige week is het investeringsplan verder uitgewerkt in verschillende begrotings- en beleidsdocumenten en kunnen we een eerste inhoudelijke analyse maken.

Volop gaan voor een digitale omslag

Het is zonder meer positief dat het merendeel van de onderwijsinvesteringen naar digitalisering gaat. Net als in onze Voka Paper over EdTech ligt de focus op het versterken van de randvoorwaarden die essentieel zijn om de meerwaarde van technologie te benutten. Een goede ICT-infrastructuur en connectiviteit, een onderbouwd schoolbeleid en ICT-visie, ICT-vaardigheden van schoolteams, het ondersteunen van digitale leermiddelen en -omgevingen en een digitaal vriendelijke overheid.

Deze hoofdlijnen sluiten naadloos aan bij onze Voka-voorstellen en het is dus hoopvol afwachten op de concrete operationalisering in het digitale plan van minister Weyts. 
 

Veel ambities, maar het zal vooral zaak zijn om deze plannen ook effectief uit te voeren in 2021.

Jonas De Raeve

Voor de andere investeringen is er terecht veel aandacht voor levenslang leren, kwetsbare kinderen en de toekomstgerichtheid van het hoger onderwijs. Na een eerste lezing blijft het wel onduidelijkheid welke specifieke maatregelen bij de verschillende bedragen horen. Hopelijk biedt het parlementaire debat meer inzichten. 

Onderwijsplannen uitvoeren 

Naast de vele investeringen krijgen we zicht op de concrete beleidsplannen voor 2021. Dit jaar was op beleidsvlak deels een verloren jaar door de allesoverheersende crisis. Corona zal volgend jaar zeker niet weg zijn, maar de focus moet wel terug verschuiven naar het uitvoeren van de onderwijsambities uit het regeerakkoord. 

De nieuwe beleidsbrief legt de lat alvast hoog. Zo zet men in op kwaliteit met de afronding van de werkzaamheden van de Commissie Beter Onderwijs en de start van het universitair steunpunt dat de centrale toetsen zal ontwikkelen. Er is blijvende aandacht voor duaal leren en duaal lesgeven en er zijn plannen om de financiering van het secundair onderwijs te herbekijken met het oog op een efficiëntere aanwending.

In het hoger onderwijs zet men verder in op het verhogen van de studie-efficiëntie en komt er een regelgevend kader voor duaal leren.

Veel ambities, maar het zal vooral zaak zijn om deze plannen ook effectief uit te voeren in 2021.


    

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel