Skip to main content

Wapen je tegen betalingsfraude

  • 04/04/2017

Meer en meer ondernemingen worden vandaag geconfronteerd met diverse vormen van betalingsfraude. Deze, in toenemende mate internationaal georganiseerde fraudevorm komt voort uit een grondige voorkennis, doorgaans opgedaan via internet en sociale media.

De gevolgen van betalingsfraude kunnen voor een bedrijf dramatisch zijn. Enerzijds is er de financiële impact op de onderneming die weinig kans heeft om de overgedragen bedragen terug te vorderen, anderzijds is er de menselijke impact op de werknemer die de oplichting niet meteen door heeft.
De oplichting manifesteert zich in verschillende vormen, die samengaan met identiteitsmisbruik, het onderscheppen van documenten of malware die informaticasystemen besmet.
 

Oplichting


Knipperlichten
Belangrijke knipperlichten die op mogelijke oplichting wijzen, zijn onder andere ongebruikelijke transacties, een vraag om geheimhoudingsplicht, schermen met hoogdringendheid, transacties naar buitenlandse rekeningen, overdracht van liquide middelen op een vrijdag of de dag vóór een feestdag en de vraag tot wijziging van de betalingsgegevens van een vaste leverancier.

 

Indien u het slachtoffer van een oplichtingspoging bent, laat dan niet na om de politie te waarschuwen. Verwittig ook de ondernemingen of beroepsbeoefenaren van wie de identiteit vervalst lijkt te zijn of waarvan de gegevens vervalst zijn onder meer op de facturen.

IMU - vzw - Salesforce
imu - vzw - Altez
AW_Digitalisering
Proximus
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
IMU - VZW - multibureau
IMU - vzw - Bebat
IMU - vzw - Remant
AW_Welt_6stappenplan