Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waarom investeren in studiekeuzebegeleiding noodzakelijk is

Waarom investeren in studiekeuzebegeleiding noodzakelijk is

  • 12/01/2021

Deze week maakten we bekend dat Voka investeert in een leerstoel aan de UGent rond studie-oriëntering. De leerstoel wordt ingevuld door professor cognitieve psychologie Wouter Duyck en zijn onderzoeksteam. Het doel van de leerstoel is om testen te ontwikkelen die leerlingen op basis van hun interesses, competenties en vaardigheden op weg zetten naar de juiste beroeps- en studiekeuze. 
 

De testen die professor Duyck zal ontwikkelen, willen we inzetten in verschillende nog op te richten Talent Centra in Vlaanderen. Leerlingen kunnen in het laatste leerjaar van het lager onderwijs terecht in een Talent Centrum. Via een Talentrapport krijgen ze er advies over de studiekeuze in het secundair onderwijs. Dat kan als extra element ingepast worden in het bredere oriënteringstraject van de leerlingen. Aan de hand van herhalingstesten kan het studie- en beroepsadvies in latere leerjaren geactualiseerd worden.

We reiken de hand naar het onderwijsveld en de overheid om dit samen uit te rollen.

Jonas De Raeve

Maatschappelijke meerwaarde

Het is niet de bedoeling leerlingen te overtuigen om enkel te kiezen voor die studierichtingen die interessant zijn voor de arbeidsmarkt. Dat zou immers getuigen van een kortetermijnvisie. Het einddoel is het beste onderwijstraject voor elke leerling, afgestemd op de interesses en talenten. Dat levert op lange termijn immers de meeste voordelen op. Voor de leerlingen zelf én voor de economie en de maatschappij.

Het heroriënteren van een grote groep jongeren tijdens de schoolloopbaan en ook later tijdens de professionele loopbaan betekent immers een enorme kost, tijdverspilling en ontgoocheling.

Vandaag verloopt het studiekeuzeproces niet optimaal. Voor een deel spelen sociale variabelen zoals afkomst mee en wordt studiekeuze gebaseerd op de subjectieve opinies van ouders en leraren. Door het watervalsysteem zien ouders hun kind het liefst starten in de a-stroom omdat men “toch steeds kan afzakken” waardoor leerlingen technische en beroepsrichtingen niet als een positieve keuze ervaren, maar als het gevolg van een mislukking in het ASO.
 
Objectivering nodig

Een objectivering van de studiekeuze is dus nodig. Het is wetenschappelijk mogelijk om interesses en talenten al op jonge leeftijd te identificeren en voorspellingen rond studiesucces te maken op lange termijn. Bovendien zullen dergelijke oriënteringstesten, in tegenstelling tot het huidig studieadvies, niet beïnvloed worden door sociaaleconomische factoren en dus sociaal rechtvaardig zijn.

De testen zullen leerlingen en hun ouders helpen om een onderbouwde keuze te maken. Bovendien zullen dit geen verplichte testen zijn en moeten ze ingepast worden als extra element in het bredere oriënteringstraject. We reiken de hand naar het onderwijsveld en de overheid om dit samen uit te rollen. 

Meer te weten komen over de Leerstoel en de Voka-standpunten en -activiteiten rond onderwijs? Surf naar www.voka.be/slimonderwijs
 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging