Skip to main content
  • Nieuws
  • Waarom doet u nog niet aan flexibele verloning?

Waarom doet u nog niet aan flexibele verloning?

  • 27/02/2020

Sébastien Thijs is Director bij K law Advocaten (Hasselt) en vindt dat Limburgse bedrijven dringend meer moeten inzetten op flexibele verloning.

Sébastien Thijs

In de war for talent speelt een variabel loonpakket een grote rol. Vandaag kiezen vooral de werknemers waar ze willen werken. De werkgever die hen het beste kan overtuigen, heeft de grootste kans om nieuwe mensen aan te werven. Veel werkzoekenden – en  zeker de jongere generatie – vinden flexibiliteit belangrijk. En dat geldt ook voor het loon. Een vast loonpakket is minder van deze tijd.

"Vaak zijn bedrijven bevreesd om hun medewerkers verschillend te verlonen, maar dat hoeft niet."

Vaak zijn bedrijven bevreesd om hun medewerkers verschillend te verlonen. Maar dat hoeft niet. De werknemerspopulatie wordt steeds diverser, dus waarom zou de verloning dat dan niet zijn? De tijd van ‘one size fits it all’ ligt al lang achter ons.

Tot slot: het kostenplaatje om een “plan flexibel verlonen” te implementeren valt best mee en ligt substantieel lager dan de gemiste kans van een aanwerving of de gevolgen van het vertrek van een goede werknemer. Dus is de rekening toch snel gemaakt?

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

Artikel uit publicatie