Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waarom? Daarom!: "Waarom moeten er meer mensen aan de slag in onze provincie?"

Waarom? Daarom!: "Waarom moeten er meer mensen aan de slag in onze provincie?"

  • 24/01/2020

Vandaag verscheen de derde wekelijkse rubriek van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen in De Krant van West-Vlaanderen. Voka West-Vlaanderen is in 2020 trotse content partner van de krant. In de rubriek 'Waarom? Daarom!' geven wij een antwoord op de meest prangende vragen van onze leden, afgewisseld met opiniestukken over actualiteitszaken die onze regio aanbelangen. Deze week gaan we dieper in op de vraag: "Waarom moeten er meer mensen aan de slag in onze provincie?" 

Waarom? Daarom!

Céline (25): “Minister van Werk Hilde Crevits wil meer mensen aan het werk zetten. Waarom moeten er meer mensen aan de slag in
onze provincie?”

Davy Maes, expert van Voka: “In West-Vlaanderen is de krapte op de arbeidsmarkt een gigantische uitdaging. Onze regio laat de laagste werkloosheidsgraad* (4,6%) in Vlaanderen optekenen waardoor de duizenden vacatures niet ingevuld raken. Eind 2019 waren er zo’n 26.000 werkzoekenden in West-Vlaanderen. De VDAB ontving in 2019 meer dan 51.000 vacatures. Wervings- en selectiekantoren noteerden daar bovenop nog eens 73.000 vacatures. Er zijn dus niet voldoende werkzoekenden om alle jobs in te vullen, wat ook een negatieve impact heeft op de groei van onze economie en onze welvaart. Het niet vinden van personeel zet een duidelijke rem op de ontwikkeling van onze West-Vlaamse bedrijven.”

“Daartegenover staat dat we ook de provincie zijn met de hoogste werkzaamheidsgraad**. Nergens in Vlaanderen zijn meer mensen aan het werk dan in onze provincie. Maar met 76,9% zijn we, zelfs in het nijvere West-Vlaanderen, nog altijd ver verwijderd van de score die veel van onze buurlanden halen met Nederland, Duitsland en Zweden op kop, die flink boven de 80% scoren. Hoger mikken is dan ook de boodschap.”

“Eén van de oplossingen om als regio te kunnen groeien, ligt in het potentieel van de inactieven. Ondanks een werkzaamheidsgraad van 76,9% zijn er in West-Vlaanderen nog altijd heel wat mensen niet aan het werk, noch werkzoekend. In totaal gaat het om 143.000 inactieven. Hieronder begrijpen we huismannen, huisvrouwen, leefloongerechtigden, langdurig zieken, invaliden, jongeren, bruggepensioneerden… Dit is meer dan 1/5de van de bevolking tussen 20 en 64 jaar die niet beroepsactief is. Mits extra inspanningen (bijkomende opleiding, goede begeleiding, aangepast werk) zou een groot deel van hen wel op de arbeidsmarkt actief kunnen zijn.”

“We moeten dit potentieel aanboren om in te zetten in onze bedrijven. Het risico is immers reëel dat bedrijven die in eigen streek onvoldoende talent vinden, op termijn dreigen te verhuizen. Vanuit Voka West-Vlaanderen zien we 2 belangrijke oplossingen met de jobbonus en het beter opvolgen van de inactieven.”

Jobbonus

“De jobbonus zal ervoor zorgen dat werken meer loont, vooral voor de laagste inkomens, en dit zonder de kost voor werkgevers te verhogen. Voor Voka is dit een belangrijke activeringshefboom die zal bijdragen tot een werkzaamheidsgroei.”

Meer inactieven opvolgen

“Belangrijk ook is dat de VDAB niet enkel sterker inzet op de activering en opvolging van de werkzoekenden, maar ook als regisseur haar focus verbreedt naar een aantal groepen van inactieven (leefloongerechtigden, arbeidsongeschikten, huismoeders...), want daar ligt nog heel wat potentieel.”

*Werkloosheidsgraad: het aantal werklozen in verhouding tot de beroepsbevolking (20-64 jaar).

**Werkzaamheidsgraad: het aantal werkenden in verhouding tot de beroepsbevolking (20-64 jaar).

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag