Skip to main content
  • Nieuws
  • Vragenuur - scherpe vragen aan Oost-Vlaamse politici

Vragenuur - scherpe vragen aan Oost-Vlaamse politici

  • 30/01/2020

Cindy Franssen, sinds 26 mei 2019 actief als Europarlementslid voor CD&V en lokaal actief in de gemeenteraad van Oudenaarde.

Op haar 24e zette ze haar eerste stappen in de actieve politiek als Oost-Vlaams provincieraadslid en OCMW-voorzitter van Wortegem-Petegem. Daarna verhuisde ze naar Oudenaarde en doorliep ze vanaf 2006 verschillende politieke echelons, waarvan 12 jaar als Vlaams Volksvertegenwoordiger en tot op vandaag gemeenteraadslid in Oudenaarde. Haar kernthema’s: werk en sociale zaken, volksgezondheid, armoede, gelijkekansenbeleid en regionale (infrastructuur)dossiers van de Vlaamse Ardennen.

vragenuur


Op welk vlak vindt u uzelf ondernemend?

Een politicus is een manager. Je moet je personeel aansturen en motiveren, snel schakelen in beslissingen, de eindverantwoordelijkheid dragen van je beslissingen en durven springen in het onbekende. Ik heb bewust de keuze gemaakt voor Europa,  verandering is belangrijk om frisse ideeën te blijven bedenken. Dat geldt voor ondernemers én politici. Beide mogen ook geen schrik hebben van hun eigen schaduw. 

Welke prioriteiten dient het beleid te realiseren voor de bedrijfswereld?

Ondernemingen moeten ten volle aan R&D kunnen doen, met steun vanuit de EU. We moeten onze jonge techbedrijven ondersteunen in hun internationale expansie en innovatiedrang. Mijn persoonlijke topprioriteit: de strijd tegen kanker via grensverleggend kankeronderzoek. Baanbrekende technologieën zorgen echter ook voor maatschappelijke uitdagingen zoals de bescherming van onze privacy. Ondernemingen en de politiek moeten partners worden om die maatschappelijke uitdagingen te counteren. Laat ons daarnaast een level playing field voor ondernemingen creëren door onder meer sociale dumping in sectoren als transport en bouw tegen te gaan. Ook over administratieve vereenvoudiging heeft men al jaren de mond vol, maar het blijft nog te vaak bij woorden. We moeten ook dringend een antwoord bieden op de vele burn-outs en depressies op de werkvloer. Niet alle mensen kunnen mee in het hoge tempo van de samenleving. Uitdagingen die samen met de politiek en de sociale partners moeten bekeken worden.

Waarom is de EU belangrijk voor Oost-Vlaamse ondernemingen?

De EU heeft een grote impact. Zo'n 70 % van de Belgische wetgeving is een omzetting van wat op Europees niveau beslist werd. Uit het Europees Cohesiefonds kunnen heel wat middelen vrijgemaakt worden om bedrijven te ondersteunen. In Aalst liep het WAW- traject om generatiearmen beter te begeleiden naar een duurzame job. De handen in elkaar slaan om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt terug naar werk te begeleiden, is cruciaal, ook door de krapte op de arbeidsmarkt. Dat kan een win-win voor het bedrijf, de werknemer én de maatschappij zijn. Langzaam maar zeker komt het besef dat de EU veel kan doen voor de lokale gemeenschappen en ondernemingen. Voka is de ideale matchmaker tussen politici en ondernemers, ook op Europees beleidsniveau.

Naar welke ondernemer (dood of levend) kijkt u op?

Marjolein Van Dorpe, een jonge onderneemster die met haar onderneming Ramoon in Oudenaarde prachtige en unieke juwelen maakt uit gerecycleerde en fairtrade grondstoffen. Ik geloof in vrouwelijk ondernemerschap en wil daar verder op werken binnen de Commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid.

Wat kan de politiek leren van de bedrijfswereld?

Durf en daadkracht. In de politiek duurt het vaak lang voor er effectief iets beslist wordt. Veel politici zijn bang voor de electorale gevolgen van hun beslissingen. We moeten keuzes durven maken en die consequent uitvoeren. Anders blijven we ter plaatse trappelen.

Waarin excelleert Oost-Vlaanderen en hoe behouden we die positie?

We hebben niet enkel koers, gastronomie en een prachtig landschap in de provincie, wat verbindend werkt. Ik denk spontaan ook aan onze biotechcluster waar we ondernemerschap combineren met innovatie in de gezondheidszorg. Ik denk aan artificiële intelligentie bij diagnostiek, robotica bij operaties, 3D-printing van protheses. Laat ons al die topbedrijven helpen om door te breken en te internationaliseren.

Contactpersoon

Ann Vandamme

Communicatie - Ledenrelaties