Skip to main content
  • Nieuws
  • Voorwoord: "Voorbij de waan van de dag"

Voorwoord: "Voorbij de waan van de dag"

  • 03/10/2019

In zijn voorwoord van het oktobernummer van Bedrijvig Limburg bespreekt onze gedelegeerd bestuurder Johann Leten enkele courante uitdagingen voor Limburgse ondernemers.

"Als ondernemer naar de toekomst kijken is geen sinecure. De waan van de dag is immers vaak al complex genoeg. Toch maken jullie hier tijd voor. Naar de toekomst kijken is immers cruciaal om klaar te zijn voor de markt van morgen en ook dan de concurrentie voor te blijven.

Vanuit Voka – KvK Limburg blikken we iedere zomer ook vooruit. Als bijlage bij deze Bedrijvig Limburg vinden jullie onze Toekomstindicator terug. Een instrument om na te gaan in welke mate wij als provincie klaar zijn voor de toekomst. De resultaten dit jaar bewijzen dat jullie als ondernemers sterk presteren, maar tegelijkertijd onthullen ze ook heel wat sluimerende uitdagingen.

Alleen al de ondervertegenwoordiging in het hoger onderwijs legt een bom onder onze toekomstige economische groei. We steunen de rector dan ook in diens betoog voor een uitbreiding van de UHasselt. Studeren buiten de provincie kost veel geld en is psychologisch vaak een grote stap voor zowel ouders als jongeren. We kunnen het ons als provincie niet permitteren om talent door die drempels verloren zien te gaan. In ons verkiezingsmemorandum maakte we het voorstel voor meer gespecialiseerde opleidingen in het hoger onderwijs dan ook één van onze topprioriteiten.

"Wij hebben jullie eisen op de onderhandelingstafel gelegd"

Ook een gedegen mobiliteitsbeleid en bijhorende investeringen in infrastructuur stonden in ons eisenpakket. Uit de Toekomstindicator 2019 blijkt eens te meer dat de uitvoering van de randvoorwaarden uit het SALK-uitvoeringsplan prioriteit moet hebben. Het aantal buitenlandse investeringen in onze regio daalde afgelopen jaar met dertig procent. Een teken aan de wand dat een louter theoretische logistieke troef niet langer volstaat. De schop moet in de grond willen we aantrekkelijk blijven als regio.

En zo zijn er nog een heleboel uitdagingen waar we voor staan. Uitdagingen waar u als ondernemers in principe niet van wakker zou moeten liggen. Het is de taak van de politiek en de sociale partners om de randvoorwaarden voor ondernemerschap zo goed mogelijk in te vullen. Wij hebben jullie eisen op de onderhandelingstafel gelegd. Bij het in druk gaan van dit magazine zijn er nog geen regeerakkoorden bereikt, dus we rekenen nog steeds op onze politici om de Limburgse prioriteiten de volgende legislatuur te erkennen."

Johann Leten
Gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel Limburg

 

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

Artikel uit publicatie

Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo