Skip to main content
  • Nieuws
  • "Voorstellen relancecomités goede blauwdruk voor Vlaams regeringsbeleid"

"Voorstellen relancecomités goede blauwdruk voor Vlaams regeringsbeleid"

  • 14/07/2020

Voka - Kamer van Koophandel Limburg is opgetogen over de ambitieuze plannen die door het economische en maatschappelijke relancecomité vandaag voorgesteld werden. “Deze voorstellen stralen optimisme en durf, hoop en toekomst uit. We zien heel wat aanzetten terugkomen die we zelf ook al naar voor schoven. De Vlaamse regering moet haar toekomstig relancebeleid hierop baseren en uitbouwen. We hopen dat de Septemberverklaring van de Vlaamse regering straks het ambitieniveau van de relancecomités minstens evenaart”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg. 

Johann Leten
"De Vlaamse regering moet haar toekomstig relancebeleid hierop baseren en uitbouwen."


Eerdere crisissen zijn door de politiek en de sociale partners aangegrepen om enorme doorbraken te realiseren. In deze crisisperiode verwacht Voka - KvK Limburg van de beleidsmakers dat ze ons land transformeren en de grondslag leggen voor een performant en toekomstgericht Vlaanderen. Diepgaande hervormingen die al jaren op zich laten wachten, moeten we nu doordacht doorvoeren. 

De crisis toont aan dat er vaak veel meer mogelijk is dan we dachten. Zoals nieuwe businessmodellen, digitaal lesgeven, telegeneeskunde maar ook vrijwilligerswerk en volgehouden burgerzin. Laat ons daarom werk maken van een nieuw sociaal-economisch pact voor Vlaanderen tussen overheden, burgers, bedrijven enz. De aanzet van de economische en maatschappelijke relancecomités bevatten heel wat analyses en voorstellen die Voka - KvK Limburg onderschrijft en ook zelf al naar voor geschoven heeft.

“De rode draad van het economische adviescomité is dat duurzame en zorgzame economische groei noodzakelijk is en dat daarvoor meer mensen aan het werk moeten in een meer digitale samenleving."

“De rode draad van het economische adviescomité is dat duurzame en zorgzame economische groei noodzakelijk is en dat daarvoor meer mensen aan het werk moeten in een meer digitale samenleving. Dat onderschrijven we met Voka volledig, het zijn dan ook de pijlers die we zelf zien om onze Vlaamse economie te transformeren”, zegt Johann Leten. “Maar niet alleen die pijlers onderschrijven wij, ook de fundamenten die daarvoor nodig zijn zoals inclusie, innovatie, internationalisatie of een systeemdenkende overheid.”

Welzijn en welvaart versterken

Naast de economische werden ook de maatschappelijke relancemaatregelen voorgesteld. Ook daar ziet Voka heel wat voorstellen terugkomen die al langer op het verlanglijstje staan. Levenslang leren, regelluwe kaders om innovatief beleid en ondernemerschap mogelijk te maken, digitalisering en een sterk onderbouwd beleid.

"Een tweede algemene lockdown zou voor 1 op 4 bedrijven de doodsteek betekenen."

“We hoorden terecht zeggen dat welvaart zorgt voor welzijn en vice versa. Het is duidelijk dat de economische en maatschappelijke aanbevelingen elkaar aanvullen en zelfs versterken. Dat het maatschappelijk relancecomité in geval van een tweede golf ook pleit voor beperkte quarantaines in plaats van een tweede algemene lockdown, zit ook perfect op onze lijn. Want naast het maatschappelijke leed dat dit zou veroorzaken, zou het ook voor 1 op 4 bedrijven de doodsteek betekenen”, aldus Johann Leten.

Omzetten in beleid

Voka - KvK Limburg ondersteunt de analyses en heel wat voorstellen van de beide comités en zal die nu verder van nabij bestuderen. Voka rekent erop dat bij de besluitvorming en de implementatie de Vlaamse sociale partners op een open en constructieve manier betrokken worden. 

Johann Leten: “Minister-president Jambon zei vooraf al dat veel voorstellen zullen opgenomen worden in het relanceplan van de Vlaamse overheid. Wij verwachten dat de Vlaamse regering in haar Septemberverklaring het ambitieniveau van de plannen minstens evenaart wanneer ze het omzet in acties en beleid. Samen kunnen we groeien en samen krijgen we Vlaanderen in topvorm.”

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo