Skip to main content
  • Nieuws
  • Voornamelijk kmo’s slachtoffer van tweede besmettingsgolf

Voornamelijk kmo’s slachtoffer van tweede besmettingsgolf

  • 15/12/2020

De economisch impact van de tweede besmettingsgolf is minder zwaar dan de eerste, blijkt uit de nieuwste enquête van Voka – KvK Limburg. Waar in een eerste golf alle bedrijven werden getroffen, zijn het nu voornamelijk de kleinere bedrijven die klappen krijgen. “Ondanks het feit dat het globale plaatje positiever oogt, is er geen plaats voor overdreven optimisme. Het feit dat onze kmo’s en zelfs hele sectoren zwaar geïmpacteerd blijven, is zorgwekkend. Het is duidelijk dat we vandaag nood hebben aan een gedifferentieerde aanpak willen we ook écht alle gezonde bedrijven gezond uit deze crisis loodsen. De ruggengraat van onze economie mag niet de dupe worden”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

De positieve geluiden rond de verschillende vaccins hebben de negatieve verwachtingen van ondernemers niet kunnen veranderen. Nog steeds 30% van de Limburgse ondernemers verwacht in 2021 méér dan 20% omzetverlies te hebben. Zelfs in 2022 verwacht 45% van de bedrijven onder het omzetniveau van voor deze crisis te draaien.

De verschillen tussen sectoren en grootte van bedrijven zijn echter groot. Het zijn voornamelijk onze kmo’s die vandaag zwaar getroffen blijven. “We moeten nu dan ook werk durven maken van een beleid op maat. Collectieve maatregelen waren goed in een eerste fase, maar minder efficiënt vandaag”, aldus Johann Leten. “Zo zijn er vandaag nog steeds sectoren die helemaal geen omzet kunnen draaien. Het is belangrijk in te zetten op gerichte steun én hen perspectief te bieden op basis van de vaccinatiestrategie. De ruggengraat van onze economie mag per slot van rekening niet de dupe worden.”

"Collectieve maatregelen waren goed in een eerste fase, maar minder efficiënt vandaag. We moeten nu dan ook werk durven maken van een beleid op maat."

De grotere bedrijven lijken dus minder impact te ondervinden van deze tweede golf. “Minder, maar nog steeds substantieel”, zegt Leten. “Net daarom is het belangrijk hen nu ten volle te ondersteunen om de omzetverliezen zo snel mogelijk tot een minimum te beperken. Belangrijk hierbij is dat ze op al hun medewerkers kunnen rekenen. De verplichte quarantaine na terugkeer uit een rode zone maakt dat ze veel van hun mensen zelfs na een professionele reis een tijdlang dreigen te verliezen. We blijven dan ook ijveren voor een uitzondering voor professionele activiteiten. Het gezondheidsrisico is hier immers miniem, terwijl de economische impact enorm is.”

johann leten
"De ruggengraat van onze economie mag niet de dupe worden.”


Verder toont ook de beoordeling over telewerk aan dat niet ieder bedrijf hetzelfde is. Waar 30% aangeeft dat deze manier van werken de productiviteit deed dalen, vindt 16% het tegenovergestelde. “Dit bewijst dat telewerk de toekomst is, maar niet voor iedere functie of bedrijf. Het verontrust ons dan ook wanneer we de oproep horen om de sociale inspecties op te voeren en te verstrengen. Een generieke procedure rond telewerk bestaat niet, maar moet bedrijf per bedrijf pragmatisch bekeken worden”, aldus Leten.

"De meerderheid van onze bedrijven wil in 2021 investeren. Een snelle realisatie hiervan betekent een pushstart voor onze hele economie."

Wel positief is dat, ondanks het beperkte vertrouwen in de toekomst, de Limburgse ondernemers hun verantwoordelijkheid blijven opnemen. “Maar liefst 56% van onze bedrijven stelt evenveel of méér te willen investeren in 2021 dan gepland. We blijven dan ook hameren op het belang van het faciliteren van deze investeringen. Een snelle realisatie hiervan betekent een pushstart voor onze hele economie”, besluit Leten.

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging