Skip to main content
  • Nieuws
  • “Voorlopig stikstofkader redt verdere ontwikkeling Ford-site”

“Voorlopig stikstofkader redt verdere ontwikkeling Ford-site”

  • 02/05/2021

Voka – Kamer van Koophandel Limburg is opgelucht met de ministeriële instructie rond de stikstofregeling. Volgens deze instructie van minister Demir zullen vergunningen voor de transport- en industriesector die minder dan één procent bijdragen aan de overschrijding van de maximale stikstofwaarde niet nogmaals extra beoordeeld moeten worden. “Het valt te betreuren dat de Vlaamse regering geen gedragen akkoord vond, maar met deze oplossing wordt de verdere ontwikkeling van de Ford-site alleszins gewaarborgd. We roepen op om nu snel werk te maken van een definitief kader rond stikstof,” stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor een kippenstal vernietigde, dreigde alle eerder verleende stikstofvergunningen in het vizier te komen. Ondanks het feit dat bedrijven slechts in beperkte mate verantwoordelijk zijn voor de totale uitstoot aan stikstof zouden ook zij zonder akkoord in een enorme rechtsonzekerheid terecht gekomen zijn. Johann Leten: “Dit dossier lijkt voor velen een ver-van-hun-bed-show, maar de potentiële impact op onze bedrijven was enorm. In Nederland geraakten in 2019 op deze manier zo’n 18.000 investeringsprojecten in het slop. We zijn dan ook tevreden dat we deze voorlopige beslissing mee hebben kunnen afdwingen.”

"We zijn tevreden dat we deze voorlopige beslissing mee hebben kunnen afdwingen."

Zo’n vergunningsstop had ook in Limburg immers verregaande gevolgen kunnen hebben. Zo loopt maandag de behandelingstermijn voor enkele vergunningen op de Ford-site af. Zonder voorlopig akkoord dreigde de hele procedure opnieuw gelopen te moeten worden. “En ook heel wat minder zichtbare investeringen zouden op die manier vertragingen oplopen. Vergunningsprocedures lijken nu al vaak op een processie van Echternach. Nog meer vertragingen kunnen we met het oog op een economische relance absoluut missen”, stelt Leten.

"Nog meer vertragingen bij vergunningsprocedures kunnen we met het oog op een economische relance absoluut missen."

Voka – KvK Limburg roept de Vlaamse regering nu op om snel werk te maken van een definitief én fair stikstofkader. Zo’n DPAS (definitief programmatische aanpak stikstof) moet zorgen voor rechtszekerheid op de lange termijn. “We begrijpen dat er ingrepen nodig zijn aan het regelgevende stikstofkader om aan de Europese natuurbeschermingsverplichtingen te voldoen, maar minder dan 2% van de stikstofneerslag in Vlaamse natuurgebieden is vandaag afkomstig van onze industrie. De voorwaarden dienen voor iedere sector dan ook pragmatische bepaald te worden”, besluit Leten.

Contactpersonen

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

Toerisme Limburg
VZW - DigiChambers 2021
VZW - eATA 2021
Illochroma
Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo