Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voorgestelde verbinding N70-E34 is een begin, maar geen definitieve oplossing

Voorgestelde verbinding N70-E34 is een begin, maar geen definitieve oplossing

  • 24/05/2019

Vrijdag besliste de Vlaamse regering dat de haven van Antwerpen verder mag uitbreiden op linkeroever. Ze plant tegelijk een hele reeks mobiliteitsmaatregelen waaronder een nieuwe verbindingsweg tussen de E34 en de N70 in het Waasland. Voor Voka¬ - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is dit slechts een voorlopige oplossing, in afwachting van een volwaardige noord-zuidverbinding E17/E34.  

Natuurlijk is het een goeie zaak dat de Vlaamse regering heeft beslist dat Vlaams minister Weyts het ruimtelijk planningsproces zal starten voor de verbinding tussen de N70 en de E34. Deze verbinding is noodzakelijk om de lokale economische leefbaarheid en de mobiliteitsuitdagingen aan te pakken.

Exact 10 jaar geleden vroeg Voka Antwerpen-Waasland om werk te maken van deze ontsluiting. De nadruk lag toen al, op een vlotte doorstroming: het creëren van voldoende capaciteit (weginrichting en aantal rijvakken) en snelle verkeersafwikkeling (beperking aantal gelijkvloerse kruisingen). Sindsdien is de situatie enkel nog urgenter geworden. 

Daarnaast vragen we ook het organiseren van een vlotte aantakking op de E34 en de N70. Alleen op die manier zal deze weg doen waar hij voor dient: het verkeer snel afwikkelen. Anders dreigen we nog meer sluipverkeer door het Waasland aan te trekken. Voka Antwerpen-Waasland vraagt dan ook nadrukkelijk om deze randvoorwaarden te creëren.

Toch is  deze verbindingsweg voor ons geen definitieve oplossing’, benadrukt Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. ‘Een noord-zuidverbinding E17/E34 in het verlengde van de Antwerpse ring is volgens ons nog steeds de enige manier om de Wase mobiliteitsknoop op te lossen.’

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan