Skip to main content
Map

Volle orderboekjes, lege magazijnen

  • 30/06/2021

Schrik niet als u een van de komende weken met het vliegtuig op vakantie vertrekt en bij aankomst op uw zonnige bestemming een huurwagentje gaat oppikken. De prijzen van de huurwagens in de toeristische centra in Spanje, Italië en Frankrijk zijn in een jaar tijd verdubbeld en op sommige plaatsen zelfs maal drie gegaan. Dat is geen gevolg van de enorme vraag - de reissector zit nog lang niet op het niveau van voor corona - maar van het krappe aanbod.

Net zoals veel andere sectoren hebben autoverhuurmaatschappijen tijdens de lockdown hun voorraden teruggeschroefd om meer cash in het laatje te krijgen. En nu krijgen ze dat wagenpark niet meer tijdig aangevuld. Want ook in de autosector stokt de productie als gevolg van een tekort aan microchips en andere elektronica. De digitaliseringsgolf die door de coronacrisis in gang is gezet, heeft de chipproducenten in snelheid gepakt. Producenten in Taiwan, Japan en de VS hebben bovendien wekenlang stilgelegen en dat heeft voor enorme schokken in de aanvoerlijnen gezorgd. Het is een wereldwijd fenomeen dat zich momenteel in alle sectoren laat voelen: de orderboekjes stromen vol, maar de magazijnen zijn leeg.

Intussen publiceren Nationale Banken in Europa het ene zegebulletin na het andere. En terecht: het economisch herstel verloopt sneller dan iemand ooit had verwacht en het consumentenvertrouwen breekt records. Toch maken ondernemers zich stilaan zorgen, ook bij ons. Als die schaarste aanhoudt, komen de prijzen onder druk. In ons land betekent dit dat de lonen automatisch mee stijgen en we ons uit de markt dreigen te prijzen ten opzichte van het buitenland. Als er dus nog ergens een politicus de moed heeft om het debat over dat indexmechanisme te heropenen: het is er nu de moment voor.

Een andere bedreiging voor de prille relance is het personeelstekort in onze kmo’s. ‘We vinden nog moeilijker volk dan voor de coronacrisis’, is iets wat ik de voorbije weken al heel vaak heb gehoord. Arbeidseconomen spreken intussen al van de Belgische paradox. Terwijl er tienduizenden vacatures openstaan, zijn er haast nergens in Europa zo weinig mensen aan het werk. Wat me nog het meest verontrust, is dat de grootste groep inactieven ook niet op zoek is naar werk. Het gaat hier om langdurig zieken, uitkeringsgerechtigden, bruggepensioneerden, werknemers in tijdskrediet, … U hoort mij niet zeggen dat die mensen allemaal onterecht thuis zitten. Maar als het aandeel niet-werkzoekenden in ons land hoger ligt dan in gelijk welk ander Europees land, dan moet een overheid zich daar vragen bij stellen. De hoogste tijd om al die statuten nog eens kritisch tegen het licht te houden.   

Het komt er eigenlijk op neer dat we niet zo veel vragen. Ondernemers zijn vandaag meer gebaat met structurele hervormingen op de lange termijn dan met relancemiljarden op de korte termijn. Als we erin slagen om onze productiviteit op te drijven, de lonen beheersbaar te houden en de personeelstekorten op te lossen, dan staan er ons schitterende jaren te wachten. Ik wens het u in elk geval van harte toe. Net als ik u een lange, ontspannende zomer toewens. Heel graag tot in september!

Jo De Backer
Voorzitter

‘Ondernemers zijn vandaag meer gebaat met structurele hervormingen op de lange termijn dan met relancemiljarden op de korte termijn.’

Contactpersoon

Jan Van de Poel

Communicatiemedewerker

AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan

Artikel uit publicatie