Skip to main content
  • Nieuws
  • Volgende regering moet werk maken van Jobsdeal 2.0

Volgende regering moet werk maken van Jobsdeal 2.0

  • 15/05/2019

‘Jobs, jobs, jobs’, luidde de mantra van de regering-Michel. Maar de Jobsdeal stelde teleur en maakte de vijver aan arbeidsreserve niet groter. Willen we de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd bieden, ondernemingen meer zuurstof geven en het overheidsbeslag terugdringen, dan moet de werkzaamheidsgraad naar 80%. Dat vraagt structurele keuzes.

  • De meeste maatregelen in de Jobdsdeal richtten zich enkel op de werklozen (bv. sneller inschrijven bij de VDAB na ontslag).
  • Maar de arbeidsmarktreserve bevindt zich hoe langer hoe meer buiten de klassieke werkloosheid en dus niet in het vizier van de klassieke activeringsprogramma’s.
  • Er is nood aan een centrale activeringsregisseur die ervoor zorgt dat wie kan werken ook naar werk wordt geleid.

 ‘Jobs, jobs, jobs’ was het mantra van de regering. Begrijpelijk, want op het vlak van arbeidsmarktprestatie blijft ons land ondermaats presteren en met de vergrijzing op kruissnelheid wordt die factuur te zwaar om dragen. De keuze voor meer jobs kreeg finaal zijn beslag in de Jobsdeal, die al bij al teleurstellend uitviel. De meeste maatregelen richtten zich enkel op de werklozen (bv. sneller inschrijven bij de VDAB na ontslag), waardoor het vergroten van de vijver aan arbeidsreserve finaal uitbleef. En ook de langverwachte en aangekondigde degressiviteit van de werkloosheidsuitkering bleef uit. 

In Vlaanderen is een vierde van de bevolking op beroepsleeftijd niet aan het werk, in Wallonië en Brussel loopt dit op tot vier op de tien. Uit de recent verschenen paper ‘Iedereen aan de slag’, werd de arbeidsreserve belicht. Daaruit bleek dat die reserve zich hoe langer hoe meer buiten de klassieke werkloosheid bevindt en dus niet in het vizier zit van de klassieke activeringsprogramma’s. Het gaat daarbij om de groeiende groep van langdurig zieken, de toename in de bijstand, te veel vrijgestelde oudere werklozen en een groep van inactieven die op geen enkel inkomensvervangende tegemoetkoming een beroep doet. 

Willen we de krapte het hoofd bieden, ondernemingen meer zuurstof geven maar ook het overheidsbeslag terugdringen, dan moet de werkzaamheidsgraad naar de 80%. Dat kan niet met de huidige werkwijze maar vraagt structurele keuzes, waaronder een andere invulling van de rol van de VDAB.  Zo is er nood aan een centrale activeringsregisseur met doortastend beleid die ervoor zorgt dat iedereen die kan werken, ook naar werk wordt geleid. 

jobs

“In Vlaanderen is een vierde van de bevolking op beroepsleeftijd niet aan het werk, in Wallonië en Brussel loopt dit op tot vier op de tien.”

Sonja Teughels

In een eerste fase kunnen de vele bestaande samenwerkingsakkoorden zoals met de FOREM en Actiris, de VVSG, het RIZIV, e.a. worden geïntensifieerd, versneld en uitgebreid zodat - althans in theorie - alle potentiële werkzoekenden worden bereikt. Ook binnen de Vlaamse bevoegdheden is een integratie van dienstverlening mogelijk zoals ten aanzien van nieuwkomers, zodat integratie, taalverwerving en bemiddeling in één hand komt. Toch zal dit niet volstaan om de 80% werkzaamheidsgraad (in alle gewesten) waar te maken. Bovenliggend moeten er afspraken komen over een systematische inschrijving als werkzoekende, koppeling van data zodat de arbeidsreserve volledig in kaart wordt gebracht, meer periodieke opvolging en responsabilisering van alle betrokken overheden om dat doel te bereiken. Maar ook het wegwerken van obstructies in de regelgeving die mensen afraadt om te werken, hoort daar bij.

Willen we die rol structureel bij de VDAB inbedden, dan moet er ook een herdenking komen van wat haar corebusiness is (regie) en wat ze het best overlaat aan de markt. Daar waar ze zelf optreedt als bemiddelaar of als beroepsopleider in een gesplitste rol tussen regie en actor, moet het duidelijk zijn wat de efficiëntie en effectiviteit daarvan is. Op termijn kan een overstap naar  een prestatiebegroting daar alvast meer transparantie in brengen. 

Lees meer op www.durfkiezen.be.

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx