Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka’s vijfpuntenplan voor een échte economische relance: werf 3: groei-ondersteunende fiscaliteit

Voka’s vijfpuntenplan voor een échte economische relance: werf 3: groei-ondersteunende fiscaliteit

  • 08/09/2021

De relance écht op gang schieten, dat wil Voka doen via vijf grote ‘werven’. Voka’s hoofdeconoom Bart Van Craeynest formuleert concrete voorstellen, vijf ondernemers geven hun eigenzinnige visie op de vijf werven.
Ontdek hier werf 3 over groei-ondersteunende fiscaliteit met de visie van Tom Du Caju, DUCAJU.

De visie van Bart Van Craeynest, hoofdeconoom Voka 

De belastingdruk in België is een van de hoogste ter wereld en is in belangrijke mate gericht op arbeid, op werken en ondernemen dus. Voka pleit voor een geleidelijke shift. Bart Van Craeynest: “Nu een zware belastingverlaging voorstellen, is onzin, want er zijn te veel budgettaire uitdagingen. We zaten voor de crisis al met een groot overheidstekort dat nu nog groter is. We willen meer investeren, we moeten de vergrijzing opvangen…"

foto Bart

"Binnen ons huidige belastingsysteem kunnen we die belastingdruk zeker voor een stuk verschuiven, maar de grote vraag is naar wat? Ook de belastingdruk op vermogens is al aanzienlijk, internationaal zitten we echter slechts gemiddeld qua lasten op consumptie en vervuilende activiteiten. We moeten sowieso het totaalplaatje bekijken en zijn nu bezig om een concreet plan uit te werken rond fiscale hervorming.” 


Daarnaast wil Voka een nieuwe mindset aanwakkeren bij spaarders en hen meer de weg laten vinden naar onze Vlaamse bedrijven. Er staat maar liefst 288 miljard op spaarboekjes (private spaarmiddelen) geparkeerd en 100 miljard op zichtrekeningen. En nog eens 34 miljard deposito’s op ten hoogste 1 jaar. Dat is maar liefst 422 miljard euro quasi-cash die particulieren op allerlei rekeningen aanhouden. Bart: “Het is niet zo dat er niets gebeurt met dat geld: banken gebruiken die deposito’s voor hun kredietverlening. Maar we kunnen op z’n minst een deel van die middelen effectiever inzetten. Er zijn verschillende mogelijkheden om particulieren op een fiscaalvriendelijke manier te laten investeren in lokale bedrijven. Er is enorm veel geld beschikbaar, we zouden dit kapitaal meer kunnen activeren.” 

De mening van Tom Du Caju, DUCAJU

“Je kan een heel zware tanker niet meteen in een andere richting duwen”, alludeert Tom Du Caju, CEO van karton- en verpakkingsspecialist DUCAJU, op een mogelijke shift van de belasting op arbeid naar andere parameters, denk aan consumptie of vervuiling. 

foto Tom

“Ik ben wel een grote voorstander om de fiscaliteit te vereenvoudigen en vooral de belastingdruk te verlagen, zowel op winst als op arbeid. De last op arbeid is bij ons bijzonder hoog en het sociaal passief heel belastend. Dat remt ons als ondernemers. Daarnaast vind ik evenzeer dat we onze goede mensen te weinig kunnen belonen. En het kan evenmin voor mij dat er gigantische ontslagvergoedingen worden gegeven aan parlementairen en CEO’s die hun werk niet goed doen.” 

Rechtvaardige fiscaliteit

Tom pleit voor een rechtvaardige fiscaliteit, voor iedereen. Die onrechtvaardigheid zit in vele hoekjes. “Als het gaat over zwart werk, staan we Europees hoog genoteerd. Grote bedrijven die aan ontduiking doen worden geviseerd, maar een professor zei onlangs nog dat als alle ‘kleintjes’ zouden stoppen met zwarte klussen, we 25 miljard euro per jaar meer inkomsten hebben. Ik vind dat we in een staat leven waar sommige te veel toegestopt krijgen en andere te weinig. Zo pleit ik resoluut om de laagste lonen op te trekken in ons land, ik pleit evenzeer om subsidies voor ondernemingen quasi af te schaffen.” 

Hij vindt ook dat bedrijven moeten bereid zijn om in functie van een lagere loonlast hogere nettolonen uit te betalen. “Denk aan de steeds groeiende groep van eenoudergezinnen die niet rond komen met 1.500 euro. Daar is te weinig respect voor. Beloon mensen die hun best doen en onze maatschappij vooruit helpen.” 

“Het heeft weinig zin om in Europa extra te belasten op vervuiling als ze in de rest van de wereld geen inspanning leveren, want dan worden we weggeconcurreerd"

Tom Du Caju

Wat met het vele geld dat nu geparkeerd staat op spaarrekeningen? Zouden we dit niet beter wat meer injecteren in jonge groeibedrijven via mechanismen zoals de win-winlening? “Ik vind dat een mooi verhaal, maar je moet al wat ondernemend zijn om je zuurverdiende spaarcenten te investeren in een jong bedrijf. Voor de gemiddelde burger is dat een brug te ver. We moeten vooral de burger stimuleren om het geld te laten rollen. Laat investeren over aan de kapitaalkrachtige families, die vandaag jammer genoeg vooral geviseerd worden bij een betoging van vakbonden. Terwijl ze vaak zorgen voor rechtstreekse tewerkstelling of massaal investeren in grote bedrijven. De sterkste schouders moeten voor alle duidelijkheid de meeste lasten betalen, maar je mag ze niet kapot viseren.” 

Tom gelooft veel meer in belonen dan in straffen. “Het verhaal rond lasten op vervuilen moet geloofwaardig zijn. Het heeft weinig zin om in Europa extra te belasten op vervuilen als ze in de rest van de wereld geen inspanning leveren, want dan worden we weggeconcurreerd. Vorig jaar staken we met vier andere Belgische producenten onze nek uit om mondmaskers te maken in eigen land. We hebben alle vijf geconstateerd dat onze regeringen nauwelijks interesse hadden. Voor elke euro die we daarop konden verdienen, kon de staat een halve euro terugkrijgen via belastingen op arbeid en winst, en toch hebben ze massaal in het buitenland besteld, soms bij malafide organisaties. En onze politici komen daar mee weg…”

Contactpersoon

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Artikel uit publicatie