Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka’s vijfpuntenplan voor een échte economische relance: werf 2: beter werkende arbeidsmarkt

Voka’s vijfpuntenplan voor een échte economische relance: werf 2: beter werkende arbeidsmarkt

  • 07/09/2021

De relance écht op gang schieten, dat wil Voka doen via vijf grote ‘werven’. Voka’s hoofdeconoom Bart Van Craeynest formuleert concrete voorstellen, vijf ondernemers geven hun eigenzinnige visie op de vijf werven.
Ontdek nu ook werf 2 over een beter werkende arbeidsmarkt met de visie van Hendrik Aelbrecht, ATS Groep.

De visie van Bart Van Craeynest, hoofdeconoom Voka 

50 jaar of een halve eeuw. Zo ver gaan de belangrijkste ingrepen in onze regels rond arbeidsduur terug. Het wordt dringend tijd dat een aantal verouderde concepten in ons arbeidsrecht aangepast worden en dat ondernemingen de kans krijgen om zich vlotter aan te passen aan een steeds veranderende economie.
Flexibiliteit en maatwerk voor zowel werkgever als werknemer moeten daarom de kern van een moderne arbeidsduurregeling zijn, vindt Voka. Annualisering van de arbeidsduur is een van de pistes. 

foto Bart

Voka pleit ook voor een werkzaamheidsgraad van minstens 80%, zoals in Nederland en een aantal Scandinavische landen. Bart Van Craeynest: “We zijn te weinig flexibel rond atypische arbeidsregimes. In Scandinavië zijn er veel meer tussenvormen mogelijk, ook qua combinaties tussen werken en uitkering. Het aantal arbeidsongeschikten ontploft bij ons naarmate het (brug)pensioen dichterbij komt. We moeten focussen op wat er wel nog mogelijk is, zoals bijvoorbeeld twee vijfde werken en drie vijfde uitkering.” 

Het tekort aan (technisch) talent voor bedrijven is momenteel dé belangrijkste hindernis om te groeien. Bart: “Enerzijds zijn er (veel) te weinig mensen aan het werk, anderzijds vinden we geen volk, dat is het grote drama. Vergeet het idee dat er nog een gigantische klap moet komen op de arbeidsmarkt. De grote uitdaging voor nu en de komende twintig jaar is: vinden we voldoende personeel? Er treden nog steeds meer werknemers uit dan er nieuwe bijkomen. Via meer flexibiliteit in arbeidsregimes en hogere nettolonen kunnen we hopelijk meer lager geschoolde m/v aan de slag krijgen, want er zijn nog veel te veel inactieven, de zogenoemde niet-werkende niet-werkzoekenden.” 

“Daarnaast wordt de mismatch op onze arbeidsmarkt stilaan legendarisch. Wat hebben we nodig voor de klimaattransitie en de digitalisering? IT’ers, ingenieurs, wetenschappers, technische vakmannen. Qua afgestudeerden in STEM-opleidingen in het hoger onderwijs scoren we de op één na laagste van alle industrielanden. Binnen het onderwijs moeten sowieso alle technische opleidingen nog veel meer opgewaardeerd worden, ook in het middelbaar”, zegt hij kordaat. “We moeten jongeren ook nog intenser begeleiden naar een goede studiekeuze en kinderen veel vroeger technische opleidingen als een ‘positieve keuze’ laten zien. Nu starten er nog te veel in ‘de Latijnse’ en komen ze nadien in het beruchte watervalsysteem. Ook ondernemerschap moeten we veel vroeger in het onderwijs incorporeren.”  

Eenmaal op de arbeidsmarkt moeten we meer levenslang leren. “Via een leerrekening geef je iedereen een budget om opleidingen te volgen. Ook als individu heb je de verantwoordelijkheid om je te herscholen als je carrière vastzit.” 

De mening van Hendrik Aelbrecht, ATS Groep

Technische profielen zijn de witte raven op de arbeidsmarkt. Dat ondervindt ook ATS Groep, een multidisciplinair technologiebedrijf uit Merelbeke met specialisaties in elektro, mechatronica en HVAC. “Wij zijn met 900 vaste medewerkers, waarvan het leeuwendeel technici zijn”, getuigt Hendrik Aelbrecht, die sinds vorig jaar samen met Chris Corijn het roer overnam.

foto Hendrik

Jaarlijks doet ATS Groep zo’n 80 à 90 aanwervingen. “Dat zijn grotendeels schoolverlaters omdat technici niet snel veranderen van job. Als ze dat al doen, is het omdat ze op zichzelf beginnen of hun carrière een nieuwe wending geven. Maar er woedt een hevige strijd om de beste jongeren binnen te halen. Er is een kloof tussen vacatures op de arbeidsmarkt en het aantal afgestudeerden. Op het einde van het schooljaar zie je maar een handvol studenten per klas afzwaaien terwijl dat er minstens twintig zouden moeten zijn”, zucht Hendrik.

Volgens Hendrik is het onevenwicht te wijten aan enkele factoren. “TSO-opleidingen worden nog altijd bestempeld als minderwaardig terwijl die perceptie je reinste onzin is. Technici met een metier zijn de koningen van vandaag en dat legt hen in vergelijking met een aantal bacheloropleidingen ook financieel geen windeieren. Niet meer dan terecht door de technologische revolutie waarin we ons bevinden.”
“Een van de grotere bottlenecks ligt bij ouders die alles in handen hebben om hun kinderen te begeesteren voor techniek. Daar gebeuren langzaamaan meer initiatieven rond waar ook wij met ATS ons steentje toe bijdragen. Zo kwam FluxLab tot stand, waar kinderen zich kunnen inschrijven voor zomerkampen en in aanraking komen met technologie. En ook ouders kunnen meevolgen”, vertelt Hendrik.

“TSO-opleidingen worden nog altijd als minderwaardig bestempeld terwijl die perceptie je reinste onzin is”

Hendrik Aelbrecht

Leren door roteren

Ook laaggeschoolden aan het werk krijgen is volgens Hendrik niet altijd evident, maar er zijn mogelijkheden. “Er heerst soms een hangmatcultuur. Door de hoge uitkeringen is het voor jongeren niet altijd de moeite om te gaan werken. We focussen daardoor sterk op de relatie tussen werknemer en werkgever. Het is een cliché, maar onze deur staat altijd open. We zijn aanspreekbaar en onze mensen appreciëren dat.”

“Daarnaast vestigen we de aandacht op levenslang leren met onze ATS Academy waarin onze medewerkers opleidingen kunnen volgen. Maar ook een rotatiesysteem tussen jobs is van cruciaal belang zodat iedereen alle skills kan aanleren en gemotiveerd blijft. Zo leer je het bedrijf vanuit een andere bril kennen. Zoveel mogelijk mensen aan de slag krijgen is moeilijk, maar onze huidige werknemers blijven enthousiasmeren, is misschien nog de grootste uitdaging”, besluit Hendrik.
 

Contactpersoon

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Artikel uit publicatie