Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka’s vijfpuntenplan voor een échte economische relance: werf 1: extra overheidsinvesteringen

Voka’s vijfpuntenplan voor een échte economische relance: werf 1: extra overheidsinvesteringen

  • 06/09/2021

De relance écht op gang schieten, dat wil Voka doen via vijf grote ‘werven’. Voka’s hoofdeconoom Bart Van Craeynest formuleert concrete voorstellen, vijf ondernemers geven hun eigenzinnige visie op de vijf werven.
Lees alvast werf 1 over extra overheidsinvesteringen met de visie van Jean-Marie de Buck van Overstraeten, Square Groep.
 

De visie van Bart Van Craeynest, hoofdeconoom Voka

“Hoe gaan we alle handicaps wegwerken die voor de coronacrisis ook al bestonden?”, dat is de hamvraag volgens Bart Van Craeynest, Voka’s hoofdeconoom. “Onze overheden investeren bijvoorbeeld al jarenlang te weinig”, zegt hij. “In de periode 1995-2019 investeerden alle Belgische overheden samen gemiddeld zo’n 2,25% van het bbp per jaar. Dat was samen met Duitsland het laagste niveau in Europa over die periode. Het gemiddelde in de buurlanden was 3,3% van het bbp, in Zweden was dat 4,3%.”

bart

Sinds midden jaren 80 waren de overheidsinvesteringen net voldoende om de normale slijtage aan de infrastructuur te compenseren, maar ondertussen is onze economie stevig gegroeid en is de publieke infrastructuur niet meer in overeenstemming met die economie. Volgens het IMF is onze publieke kapitaalvoorraad bij de laagste onder de klassieke industrielanden. Dat staat in schril contrast met ons overheidsbeslag (verwachte overheidsuitgaven van 56% van het bbp post-corona), waarvoor we bij de hoogste onder de industrielanden horen. Bart: “We betalen dus veel belastingen, maar krijgen te weinig terug in overheidsinvesteringen. De coronacrisis is een bijkomende reden om die inhaalbeweging versneld in te zetten.” 

Er is nood aan een concreet plan om de overheidsinvesteringen structureel te verhogen naar 4% van het bbp (en liefst al sneller dan 2030). Bart: “Het moet gaan om productieve overheidsinvesteringen die zichzelf terugbetalen en het groeipotentieel van onze economie versterken. Voor de oriëntatie van die bijkomende investeringen blijft het investeringspact van de regering Michel valabel. De grote aandachtspunten zijn: transportinfrastructuur, digitale infrastructuur, duurzame transitie en energie. In het huidige lagerenteklimaat betalen productieve overheidsinvesteringen zichzelf terug.” 

En wat met de al torenhoge overheidsschuld? “Als je die enkel gebruikt om pensioenen en hogere lonen te betalen, zit je met een probleem, want die betalen zichzelf niet terug. Gebruik die ook om b.v. de digitalisering een extra duw in de rug te geven, want die betaalt zichzelf wel terug. Je mag dus lenen voor overheidsinvesteringen als ze zichzelf terugbetalen.” Soms wordt de term ‘investering’ wat misbruikt, vindt hij. “Iedereen die extra overheidsuitgaven wil realiseren, noemt dit nu een ‘investering’”, zegt hij fijntjes. 

De mening van Jean-Marie de Buck van Overstraeten, Square Groep 

“Ik denk dat de overheid er zich van bewust is dat ze het investeringsniveau van de voorbije jaren op peil moet houden”, zegt Jean-Marie de Buck van Overstraeten, de oprichter, eigenaar en CEO van Square Group, een specialist in infrastructuur- en sloopwerken en recyclage van bouwpuin. “De overheidsinvesteringen nog sterk verhogen, lijkt me niet realistisch. Wat de overheden wel moeten doen, is het juiste kader creëren waarin investeringen, zowel publiek als privé, gestimuleerd kunnen worden. Dat kan o.a. via fiscale ondersteuningsmaatregelen, zowel voor de industrie als voor particulieren. De verlaging van de vennootschapsbelasting was een goede zet.” 

foto JMDB

“Vooral de verduurzaming van onze economie kan die een boost geven voor de komende vijftien à twintig jaar. Elke overheid en elk land moet daar zijn steentje toe bijdragen. Als we milieurampen zoals de recente overstromingen de komende vijf jaar op regelmatige basis zullen meemaken, gaan de verzekeringspremies ontploffen en krijgen we economisch een nog véél groter probleem."

“We hebben een duidelijke visie nodig van de overheid, zodat de industrie weet welke richting ze kan uitgaan”

Jean-Marie de Buck van Overstraeten

Sneller renoveren en isoleren

Wat zijn volgens jou productieve investeringen? Jean-Marie: “We moeten veel meer e-laadpalen installeren. Slimme technologie voor woningen kan de bouw sterk stimuleren. Privéwoningen en overheidsgebouwen moeten veel sneller en beter gerenoveerd en geïsoleerd worden… We moeten naar een veel duurzamere maatschappij gaan. Ik vind dat de overheid zelf veel meer moet investeren in openbaar vervoer. Ik vind ook dat de overheid méér moet investeren in fietspaden dan in pakweg nieuwe wegen. Misschien spreek ik tegen mijn eigen winkel, maar als elke ondernemer puur vanuit zijn eigen business denkt, kan je nooit tot een maatschappelijk debat van enig niveau komen. Elke ondernemer zal zich moeten aanpassen en desnoods heruitvinden. Het recycleren van slooppuin om er nieuwe granulaten van te maken is nu onze snelst groeiende tak. Ook de wetgeving moet zich sneller aanpassen zodat veel meer gerecycleerd bouwafval kan toegepast worden in de bouw. Zo’n transitie vergt enorme investeringen en daarom hebben we een duidelijke visie nodig van de overheid, zodat de industrie weet welke richting ze kan uitgaan.” 

“Ik geloof dat burgers steeds minder zullen denken in termen van ‘wat is de kostprijs van mijn investering’ maar meer in ‘wat is de kostprijs van gebruik en cost of ownership’. Ze zullen minder kijken naar de aankoopprijs van een wagen, maar naar de totale kostprijs, inclusief verbruik, fiscaliteit en onderhoud. Dan wordt de cost of ownership van een elektrische wagen interessanter dan die van een dieselwagen. Dat zal in de toekomst ook gelden voor woningen. Voor een energiezuinige woning betaal je meer, maar op het einde van de rit minder.” 

Contactpersoon

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Gent Jazz

Artikel uit publicatie