Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen juicht investering Vlaamse Regering in Artificial Intelligence toe

Voka West-Vlaanderen juicht investering Vlaamse Regering in Artificial Intelligence toe

  • 04/10/2018

De allereerste AI Academy, een gloednieuw initiatief van Voka West-Vlaanderen en Howest, stoomt ondernemers klaar voor een toekomst met AI.

Artificial intelligence (AI) en machine learning ontwikkelen zich aan duizelingwekkende snelheid en spelen een steeds grotere rol in onze maatschappij. Ook in Vlaanderen is er veel interesse, maar heel veel wordt daar vooralsnog niet mee gedaan. Daarom juicht Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen de beslissing van de Vlaamse Regering om vanaf 2019 jaarlijks 30 miljoen te investeren in AI toe. Ook binnen het onderwijs moet meer aandacht zijn voor innovatie zodat toekomstige ondernemers gewapend zijn tegen de nieuwste technologieën voor de uitdagingen van morgen. Met de lancering van de gloednieuwe AI Academy willen Voka West-Vlaanderen en Howest - Hogeschool West-Vlaanderen de mogelijkheden van AI zelf ook proactief introduceren bij West-Vlaamse ondernemingen.

Interactief platform biedt inspirerende blik op toekomst met AI AI Academy

AI Academy is een seminariereeks die de believers en sceptici van Artificiële Intelligentie (AI) met elkaar connecteert. De Academy richt zich specifiek tot ondernemers, kaderleden, IT- en innovatiemanagers en heeft als doel hen klaar te stomen voor een toekomst waarin AI een prominente rol zal vervullen. AI Academy biedt een inspirerend en interactief platform aan innovatieve denkers, dromers en doeners, maar ook aan technologische experten en wetenschappers.

“We bieden een achttal seminaries met ruim tien sprekers aan op verschillende bedrijfslocaties in West-Vlaanderen”, verduidelijkt Lode De Geyter, algemeen directeur bij Howest. “We kiezen bewust niet voor een theoretische uiteenzetting en gaan veel verder dan een praktische en economische benadering. We zoeken de grenzen op van AI, ethiek, creativiteit en kunsten.”

“Het wordt zeker geen ex cathedra presentatie waarbij je alleen maar luistert en achteraf wat netwerkt”, vult Bert Mons, algemeen directeur bij Voka West-Vlaanderen, aan. “We gaan het heel concreet maken. Elk seminarie zal uit vier onderdelen bestaan. Eerst weidt een topspreker uit over een bepaald onderwerp, daarna wordt hij aan de tand gevoeld door andere AI experten in een pittige discussie. Vervolgens volgt een uitgebreide demo met uitgewerkte showcases waarbij bedrijven, start-ups en ondernemers laten zien hoe zij AI hebben geïmplementeerd in hun manier van werken, hun producten en diensten. En tot slot wordt dit gelinkt met de mogelijkheid om te netwerken met andere AI-minded collega-ondernemers.”

Op maat van West-Vlaamse ondernemingen

“De grote uitdaging van de AI Academy bestaat erin om de concrete vertaalslag te maken naar de Vlaamse kmo”, geeft Mons toe. “We mogen niet blijven vasthangen bij de obligate voorbeelden van zelfrijdende auto’s en chatbots. Waar hij volgens ons wel oor naar zal hebben, is hoe AI ondernemers zal helpen bij de verbetering van productieprocessen. Een efficiëntere en snellere dienstverlening. Hogere en verbeterde productiviteit van hun werknemers. Allemaal zaken die artificiële intelligentie mogelijk maken. Maar we gaan ook de negatieve kanten van het verhaal, de dark side van AI, niet uit de weg.” Thema’s zoals ethiek en cyber security komen eveneens aan bod.

Zowel Bert Mons als Lode De Geyter zijn ervan overtuigd dat AI binnenkort zal opduiken in elk facet van de Vlaamse kmo. “Of het nu gaat over productontwikkeling, procesoptimalisatie, medewerkers of de dienst na verkoop, overal zal AI zijn nut bewijzen”, is Mons overtuigd. “En daar willen we met onze sessies inzicht in brengen.”

Meer info op www.aiacademy.be

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag