Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka vraagt nieuwe Temsebrug in plaats van oneindig oplapwerk

Voka vraagt nieuwe Temsebrug in plaats van oneindig oplapwerk

  • 27/09/2018

Opnieuw maandenlang onderhoudswerken uitvoeren in 2019 getuigt van inefficiënt bestuur

In de pers vernam Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland dat De Vlaamse Waterweg in 2019 opnieuw start met werken aan de Temsebrug. ‘Je kan je de vraag stellen of het voortdurend oplappen van een oude brug nog opportuun is. Daarom vragen we te onderzoeken of de bouw van een nieuwe brug op een externe locatie en deze in te varen niet veel goedkoper is, rekening houdend met alle externe kosten. Zo wordt het overheidsgeld beter besteed op lange termijn en worden nodeloze files op de N16 vermeden’, aldus Filip De Clercq, regiovoorzitter Waasland, Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

De Temsebrug is een slagader voor economisch verkeer in het Waasland. Naast de Kennedytunnel is de brug bovendien de enige mogelijkheid om met gemotoriseerd verkeer de Schelde te kruisen. De brug is een onderdeel van de gewestweg N16 die de E17 met de A12 verbindt. Omwille van het belang van de verkeersader werd in 2009 een nieuwe brug – die parallel loopt met de oude – in gebruik genomen om de wegcapaciteit te verdubbelen. De oude brug is al in gebruik sinds 1955 en is erg onderhevig aan slijtage en kostelijk onderhoud.

De situatie is niet langer houdbaar’, vindt Filip De Clercq. ‘In 2018 zorgden noodherstellingen aan de oude brug ook al voor maandenlange afsluiting met grote files tot gevolg. In 2019 staan ons dan alweer vele maanden file in het vooruitzicht. We vragen de overheid om zich ernstig te bezinnen. De renovatie kost handenvol geld terwijl er geen garanties zijn dat de brug daarna nog lange tijd zonder herstelling verder kan bestaan. De filekosten die met een dergelijke renovatie gepaard gaan, tot ver buiten het Waasland trouwens, zijn bovendien enorm.’ 

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vraagt daarom om de brug te vervangen door een nieuwe. Die kan dan zowel constructietechnisch als op vlak van verkeersafwikkeling voldoen aan de kwaliteitseisen van de komende decennia. Een dergelijke brug kan bovendien op een andere locatie worden gebouwd, worden ingevaren en op de bestaande pijlers worden geplaatst. Zo kan de oude brug tot het laatste ogenblik dienen en wordt het fileleed tot een minimum beperkt. Buitenlandse voorbeelden leren ons dat dit soort werken maar een aantal dagen moeten duren. ‘Als je alle toekomstige kosten aan de oude brug in rekening brengt, weet dat er geen verdere onteigeningsprocedures nodig zijn zoals bij de bouw van de nieuwe brug in 2009, de bestaande aansluiting van de bestaande weg op de brug qua fundering en wegdek nog in prima staat zijn én het verkeer niet maandenlang in de soep gaat draaien, dan beseft toch iedereen dat deze nieuwe brug zeker de investering waard is’, stelt de regiovoorzitter.  

De economische ontwikkeling in de regio heeft betrouwbare verkeersassen broodnodig’, vervolgt Dirk Bulteel, directeur zetel Waasland, Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. ‘De werkzaamheden van de Oosterweelverbinding op Linkeroever komen in 2019 op ons af. Deze noodzakelijke werken gaan de verkeersafwikkeling in de regio minstens vijf jaar zwaar op de proef stellen. In dat geval moeten ondernemingen kunnen rekenen op andere verkeersassen. Het gebruik van de N16 op maximale capaciteit is daarbij cruciaal’, besluit Dirk Bulteel.
 

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

Gosselin
Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende