Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka vraagt inwoners van Lebbeke in open brief om te stemmen voor nieuwe weg

Voka vraagt inwoners van Lebbeke in open brief om te stemmen voor nieuwe weg

  • 06/09/2018

Op een bedrijfsevent in Waasmunster heeft Voka Oost-Vlaanderen vandaag het dossier van de N41 Aalst-Dendermonde opnieuw prominent op de agenda geplaatst. De huidige wegverbinding (N406 ) tussen beide steden is uiterst onveilig en niet aangepast aan het drukke verkeer. Enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen maakt Voka van de realisatie van de N41 een verkiezingsthema. In een open brief richt Voka zich tot de inwoners van Lebbeke om de voordelen van de N41 onder ogen te zien en bij de komende verkiezingen te stemmen voor politici die de aanleg van de missing link steunen. 

Met het probleemdossier van de N41 koos Voka voor een opvallend thema tijdens haar jaarfeest in de regio Dendermonde. Sinds jaren ijvert de bedrijvenorganisatie voor de realisatie van het lang geplande maar steeds ontbrekende wegvak tussen Hofstade (Aalst) en de N47 te Dendermonde. 

Het ongenoegen en de ontgoocheling bij vele ondernemers over de blijvend gebrekkige ontsluiting in dit deel van de Denderstreek is groot. In de regio zijn een aantal grote en middelgrote ondernemingen gevestigd die voor de aan- en afvoer van goederen op wegtransport zijn aangewezen. Dat verloopt aartsmoeilijk. De lamentabele ontsluiting heeft ook een negatief effect op de rekrutering van medewerkers en ontmoedigt investeerders.

Weg met de waanzin

Speciaal voor de gelegenheid – en om de gevolgen van de missing link duidelijk te maken - kroop een Voka-filmploeg in een vrachtwagen en reed het traject Dendermonde-Aalst heen en terug. Het werd een confronterende ervaring. De huidige verkeerssituatie in Gijzegem, Oudegem, Wieze en Denderbelle - gemeenten tussen Aalst en Dendermonde - is ronduit hallucinant zoals de videomontage ‘Weg met de waanzin, werk de N41 nu af’ pijnlijk illustreert. De video werd voorgesteld tijdens het jaarfeest en is hieronder te bekijken. 

Gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen, Geert Moerman: “Het ontbreken van een eigentijdse wegverbinding tussen de tweede en de vierde stad van Oost-Vlaanderen, zorgt nu al decennia lang voor heel wat ellende en ongenoegen bij burgers en ondernemingen langs het traject.” 

Toch is de realisatie van het ontbrekende wegvak – nauwelijks 8 km lang – voor vele actoren in de regio een evidente must: de steden Dendermonde en Aalst zijn fervent pro, evenals veruit de meeste inwoners van Gijzegem en Oudegem en de vele bedrijven die tussen beide Dendersteden zijn gevestigd. 

Weg uit de impasse

Geert Moerman: “Vermits het gemeentebestuur van Lebbeke zich tot nu toe als fervente tegenstander van de aan te leggen N41 manifesteert – en het straks gemeenteraadsverkiezingen zijn – willen wij het dossier weer in de actualiteit brengen. Wij nodigen de mensen van Lebbeke uit te kiezen voor leefbaarheid, veiligheid en economische ontwikkeling in hun gemeente én in de ruimere regio. Als het volgende gemeentebestuur van Lebbeke meedenkt, kan de realisatie van de weg in een stroomversnelling geraken.”

Ondertussen denderen zware trucks onophoudelijk door de dorpskernen, langs scholen, winkels en woningen. Stank, lawaai, trillingen zijn dagelijkse kost, een zwaar ongeval is nooit veraf. 

Geert Moerman: “Onze video toont aan dat de toestand net zo schrijnend is op de verbinding via Denderbelle en Wieze, deelgemeenten van Lebbeke waar - gek genoeg - veel tegenstand  bestaat tegen de nieuwe weg N41. Wie de beelden ziet, begrijpt die weerstand echt niet…”  

Tegenstanders blijven de N41 van de kaart vegen ondanks  het grote draagvlak vóór de nieuwe weg dat de voorbije jaren tussen Dendermonde en Aalst is gegroeid. De Vlaamse overheid en de provincie maakten al ernstig werk van het dossier. Enkel de gemeente Lebbeke bleef halsstarrig dwars liggen. 

Geert Moerman: “Dat is heel jammer. Daarom zullen wij alle inwoners van Lebbeke een open brief sturen waarin wij de gunstige effecten van de nieuwe weg voor iedereen schetsen. Ik denk dat de mensen van Denderbelle, Wieze en Lebbeke zullen inzien dat alleen de realisatie van de N41 de zware problemen van ontsluiting, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio écht kan tackelen. Wij hopen dat zij dit inzicht zullen vertalen in een positieve keuze in het stemhokje.”

Lees hier de open brief.

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

De N41 staat al lang genoeg op de kaart, leg hem nu eindelijk aan

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka