Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka vraagt dringend normalisering van werken en leven

Voka vraagt dringend normalisering van werken en leven

  • 03/02/2021

Voka Oost-Vlaanderen vraagt het Overlegcomité dringend om onze  economie en samenleving in de richting van de normalisering te sturen. Niet alleen kappers en contactberoepen moeten perspectief krijgen, alle bedrijven hebben dit nodig. Het is genoeg geweest. We willen een concrete agenda voor de komende maanden met een heropening van de gesloten sectoren en een normalisering van het professionele én privéleven. Die agenda moet er nu komen. Anders gaan we naar een gespleten economie en samenleving. “De aanhoudende beperkingen zetten een rem op alle bedrijven en treffen een aantal sectoren nog steeds onevenredig hard. Als de meest kwetsbaren ingeënt zijn en ziekenhuisbezetting normaliseert, is het tijd om het slot van de deur te halen. Deze gespleten economie mag niet lang meer aangehouden worden”, zegt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen.

Onze economie en samenleving gaan blijvend gebukt onder tal van maatregelen. Voka heeft de bedrijven consequent opgeroepen zich aan die maatregelen te houden. Het gezamenlijke doel is altijd geweest om een derde coronagolf te vermijden en ons gezondheidszorgsysteem overeind te houden. Dat lijkt nu gelukt. De besmettingscijfers stabiliseren sinds een tiental weken op een plateau en het aantal opnames in de ziekenhuizen en de intensieve afdelingen daalt verder. Er wordt meer getest dan ooit tevoren en de positiviteitsratio neemt niet toe. Het reproductiegetal is kleiner dan 1. De uitrol van de vaccinatiestrategie, zeker bij de ouderen en risicogroepen, werpt wellicht nu al zijn eerste vruchten af.  

Tegenover die stabiele cijfers staan heel grote offers. De kappers en contactberoepen zijn nog steeds gesloten. De hotels, restaurants en cafés hebben geen zicht op een volledige heropstart. De toeleveranciers lijden mee schade. De cultuur- en ontspanningssector heeft geen perspectief op beterschap. Toerisme en reizen zijn beperkt tot het binnenland. Het voortdurende telewerk maakt mensen neerslachtig en ondergraaft de continuïteit van onze bedrijven. De leerachterstand bij kinderen loopt op. Het afstandsonderwijs betekent voor jongeren en studenten hoger onderwijs een totaal andere studententijd dan ze hadden gehoopt. De avondklok lijkt ondertussen normaal, maar zou dat allerminst mogen zijn. Het is genoeg geweest.  

“Voka vraagt een normalisering van de economie en van de samenleving. We hebben recht op een duidelijke heropeningsagenda. Geef ons mijlpalen langs de weg die ons terug naar ‘normaal’ leiden. Nu lijkt het alsof we de maatregelen tot in de eeuwigheid zullen volhouden en dit tot iedereen gevaccineerd is. Ondertussen dooft de kaars van sommige sectoren langzaam uit en leiden alle andere ondernemingen in stilte door. Dat mogen we niet laten gebeuren”, zegt Geert Moerman. 

Voka zal blijven oproepen om sanitaire maatregelen te blijven volgen, maar er moet perspectief geboden worden. Voka blijft ijveren voor het verderzetten van de algemene steunmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid, uitstel van betalingen enz. Maar voor de zwaar getroffen sectoren die geheel of gedeeltelijk gesloten blijven, dringen zich specifieke maatregelen op.  Onze bedrijven willen opnieuw groeien en hebben daarvoor nood aan liquiditeit en solvabiliteit.  Maar vooral een normalisering zal op korte termijn het meeste soelaas brengen. 
 

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder