Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka Vlaams-Brabant & Metropolitan verenigen meer dan 250 ondernemers tijdens virtuele editie van Verderkijkers 2020

Voka Vlaams-Brabant & Metropolitan verenigen meer dan 250 ondernemers tijdens virtuele editie van Verderkijkers 2020

  • 18/11/2020

Dinsdag 17 november vond de eerste volledig digitale editie van Verderkijkers 2020 plaats, georganiseerd door Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan in het kader van innovatief ondernemerschap met steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het event stond volledig in het teken van de digitalisering van de kmo. Welke rol is weggelegd voor kleine en middelgrote ondernemingen en hoezeer moeten zij inzetten op digitalisering om in de toekomst relevant te blijven? Verschillende sprekers, waaronder Jo Caudron (auteur ‘De wereld is rond’), vertaalden hun expertise naar de context van de kmo. VRT-nieuwsanker Wim De Vilder hostte het event vanuit een professionele studio in Leuven. Ter afsluiting konden de deelnemers nog digitaal nakaarten en netwerken in de digitale lounge.

VLAIO

 

Digitale reddingsboei

Joël Dewalheyns, adviseur Innovatie & Digitalisatie bij Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, blikt tevreden terug op een geslaagde editie van Verderkijkers 2020, ook al ging het event door in een heel ander format dan oorspronkelijk gedacht. “Als netwerkorganisatie willen we bij al onze events telkens een verbindend luik toevoegen, maar corona heeft daar anders over beslist. Niet geheel toevallig hebben we met digitale middelen een volwaardig alternatief kunnen aanbieden. Een schoolvoorbeeld van hoe je in onze huidige maatschappij alleen maar wint wanneer je inzet op digitalisering”, stelt Dewalheyns vast.  

“Niets wat ik zeg, is waar”

In zijn meeste recente boek ‘De wereld is rond’ pleit keynotespreker Jo Caudron voor een holistische aanpak om maatschappelijke evoluties te begrijpen en er ook de vruchten van te plukken. Hij beweert dat ondernemers moeten proberen te kijken naar wat er zich rondom hen afspeelt. Wie hieruit inzichten haalt, kan vervolgens patronen ontwaren en anticiperen op wat mogelijk zal komen. De huidige crisis zorgt ervoor dat deze patronen sneller dan ooit verschuiven. Volgens Caudron is het zaak om te leren omgaan met de diversiteit aan signalen en ze vervolgens te managen. Met een knipoog geeft Caudron mee: “Niets wat ik zeg, is waar. Het zijn mogelijkheden.” Een onderdeel van de transformatie en uitdaging voor ondernemers zal zijn om mogelijkheden op te pikken en in hun business te implementeren. 

Niets wat ik zeg, is waar. Het zijn mogelijkheden.

Jo Caudron, co-founder Scopernia, keynotespreker en auteur 'De wereld is rond'

Doortastend transformeren

Na Caudrons keynote konden deelnemers kiezen uit drie inspiratiesessies met als thema: New business models, Data & AI en Digital mindset. De thema’s werden toegelicht door Matthijs Van Der Want (Erasmushogeschool Brussel), Mieke de Ketelaere (imec) en Carine Lucas (Agoria). Allen aangevuld door kmo-cases uit Vlaams-Brabant. Een constante in elke verhaal was dat een digitale transformatie enkel succesvol kan zijn bij een doortastende aanpak. 

Een juiste mindset, betrokkenheid van alle medewerkers, heldere communicatie over wat er staat te gebeuren en een duidelijke visie gepaard met een strategisch plan zijn noodzakelijk. Een aspect dat ook Annick Draelants (CEO bij Harol Consyst) onderschreef tijdens het afsluitend debat met Jo Caudron, Hans Maertens (Gedelegeerd Bestuurder Voka) en Hilde Crevits (Viceminister-president Vlaamse regering). “Een digitale transformatie is geen zijproject, maar een structurele ingreep in het DNA van je bedrijf. Iedereen moet hier achter staan. Daarom is het belangrijk dat je het toepast in elke tak van je organisatie”, bevestigde Draelants. 

Verderkijkers 2021 - Save the date 18.05.2020

Digitaliseren is een structurele ingreep in je bedrijfs-DNA. Daarom moet iedereen hier achter staan.

Annick Draelants, CEO Harol Consyst, deelnemer debat

Zesjescultuur

“In Vlaanderen zijn we snel tevreden. Onze ondernemers doen het niet slecht op vlak van digitaliseren, maar het kan veel beter. We moeten af van deze zesjescultuur. Momenteel scoort slechts 10% van de Vlaamse kmo’s uitstekend op vlak van digitalisering en dat is te weinig”, zegt Maertens in datzelfde debat. Zowel Caudron als Crevits erkennen eveneens het tekort aan een sense of urgency. Bedrijven hebben er moeite mee om af te wijken van tradities, zeker als ze al lange tijd meedraaien. Waarom veranderen als het goed gaat?

Deze switch maken is geen sinecure. Daarom dat VLAIO bedrijven hierin wil ondersteunen en adviseren met onder meer subsidies en financieringen. De coronacrisis legt jammerlijk bloot wie de laatste jaren geen werk heeft gemaakt van een digitale strategie. Bedrijven kunnen aan de hand van Voka’s en Deloittes digitale quick scan, mede mogelijk gemaakt door VLAIO, alvast nagaan hoe digitaal ready hun bedrijf is.
 

We moeten af van de zesjescultuur. Momenteel scoort slechts 10% van de Vlaamse kmo’s uitstekend op vlak van digitalisering en dat is te weinig.

Hans Maertens, Gedelegeerd Bestuurder Voka, deelnemer debat

Levenslang leren

“Het is duidelijk dat digitalisering de dag van vandaag een cruciaal element is geworden voor ondernemers. De dag van morgen zullen ze niet meer zonder kunnen”, besluit Caudron. Wie futureproof wil zijn, zal zijn of haar ondernemingen telkens in vraag moeten durven stellen. In dat opzicht wijst minister Crevits op het belang van levenslang leren. “Wanneer we het hebben over digitaliseren, kijken we ook naar de jeugd en het onderwijs”, stelt de voormalige minister van Onderwijs. “Op school wordt de basis gelegd voor je ontwikkeling en daarom zijn STEM-opleidingen zo belangrijk en een must in het onderwijslandschap. Met deze nieuwe eindtermen willen we werken aan de digitale basisgeletterdheid van jongeren.” Kortom, je begint best vandaag nog aan de toekomst te bouwen. 

Met de STEM-opleidingen en de nieuwe eindtermen werken we aan de digitale basisgeletterdheid van jongeren.

Hilde Crevits, Viceminister-president Vlaamse regering, deelnemer debat

Verderkijkers 2020 - Logo's partners

 

Contactpersoon

Joël Dewalheyns

Adviseur Innovatie & Digitalisatie

Proximus
BMW Brussels
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
Logo Premed
Logo Randstad