Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka Vlaams-Brabant formuleert aanbevelingen voor lokale besturen om ondernemers te steunen

Voka Vlaams-Brabant formuleert aanbevelingen voor lokale besturen om ondernemers te steunen

  • 25/03/2020

De economische impact van de coronacrisis laat zich gelden. De naweeën zullen voelbaar zijn. Elke onderneming is een potentieel slachtoffer. Onze economie overleeft dit alleen indien we de nodige steunmaatregelen treffen. Voka Vlaams-Brabant roept daarom de burgemeesters op om het nodige te doen voor de ondernemers in hun gemeente. 

Pleidooi voor uitstel van betaling en fiscale maatregelen

Voka Vlaams-Brabant vraagt om een uitstel van betaling te verlenen van alle gemeentelijke bedrijfsbelastingen. Het betreft een periode van minstens 2 maanden voor de betaling van de belastingen waarvoor ondernemingen het aanslagbiljet 2019 ontvangen hebben. Indien dit uitstel niet voldoende is, moeten bedrijven afspraken kunnen maken met de gemeente over een afbetalingsplan.


Peter Van Biesbroeck, Algemeen Directeur van Voka Vlaams-Brabant pleit voor fiscale aanpassingen. “We vragen dat de gemeentebesturen zich soepel opstellen ten op zichte van lokale handelaars. Belastingverhogingen vanaf 2020 dienen teruggeschroefd te worden,’, zegt hij. “Daarnaast vragen we of het mogelijk is om de opcentiemen op de onroerende voorheffing deze legislatuur niet te verhogen, maar te verlagen.”

Flexibiliteit en snelle betaling ter ondersteuning liquiditeit

Naast de fiscale maatregelen spoort Voka Vlaams-Brabant ook aan om facturen zo snel mogelijk te betalen en zo de liquiditeitsnood van leveranciers te verminderen. Men vraagt naar flexibiliteit inzake de uitvoering van door de lokale besturen uitbestede overheidsopdrachten, gelet op de problemen waarmee de contractanten worden geconfronteerd. Terwijl COVID-19 door het land jaagt, doen ondernemers er alles aan om hun zaak draaiende te houden. Elke ondersteuning is dus meer dan welkom.

Oproep naar lokale besturen om bedrijven maximaal te ondersteunen

Concreet betekent dit maximale ondersteuning voor bedrijven vanuit de lokale overheden om zo de continuïteit van de economie te vrijwaren en faillissementen en/of jobverlies te vermijden. Van Biesbroeck wijst erop dat elke ondersteuningsmaatregel helpt om ondernemingen te laten opereren in een zo gunstig mogelijk werkklimaat. “Ondernemers moeten de nodige ademruimte krijgen om  zoveel mogelijk het overzicht te bewaren. Zo kunnen ze hopelijk, eenmaal deze crisis voor bij is, snel terug op volle toeren draaien.’, besluit hij.

Contactpersoon

Peter Van Biesbroeck

Algemeen Directeur

Stel uw vraag aan Voka!

Heeft u een vraag over het coronavirus? Dan kan u terecht bij Isabelle Meulemeester

Voor alle veelgestelde vragen en nuttige informatie kan u terecht op onze algemene infopagina.

Word lid van Voka!

Heb jij interesse om lid te worden van Voka Vlaams-Brabant? Laat uw gegevens achter, een accountmanager zal u contacteren.

Word lid van Voka!
Proximus
VZW - DigiChambers 2021
VZW - eATA 2021

Artikel uit publicatie

ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad