Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka Vlaams-Brabant dringt aan op vrijwaring van het recht op arbeid

Voka Vlaams-Brabant dringt aan op vrijwaring van het recht op arbeid

  • 11/02/2019

Woensdag 13 februari organiseren ACV, ABVV en ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsactie die zal plaatsvinden in de verschillende gewesten van ons land. Voka heeft de burgemeesters en gemeentebesturen aangeschreven met de vraag om indien nodig op te treden om het recht op werken in hun steden of gemeentes te vrijwaren. Voka Vlaams-Brabant bereidt zich intussen voor om haar leden te informeren en adviseren in geval van hinder door de vakbondsacties.

Voka Vlaams-Brabant heeft vooralsnog geen informatie ontvangen over mogelijke blokkades van specifieke industriezones of bedrijventerreinen. We erkennen uiteraard het stakingsrecht, maar willen tegelijk ook dat het recht op arbeid wordt gevrijwaard. Daarom roepen we de vakbonden op om ervoor te zorgen dat werkwillige collega’s ook woensdag ongehinderd aan de slag kunnen gaan.

Algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant Peter Van Biesbroeck stuurde eerder vandaag een schrijven naar alle burgemeesters en schepencolleges van de provincie met de vraag om op te treden in situaties waarbij stakingsposten de toegang tot bepaalde wegen of bedrijventerreinen zouden verhinderen.

Voka Vlaams-Brabant staat woensdag alvast maximaal ter beschikking van haar leden om hen te informeren en adviseren in het geval dat zij hinder ondervinden door de vakbondsacties.


Meer info?

Marjanne Migom
Manager bedrijventerreinen Vlaams-Brabant - Coördinator Ruimtelijke Ordening
+32 494 21 39 22
marjanne.migom@voka.be

Robin Goossens
Woordvoerder - Adviseur Belangenbehartiging
+32 477 40 36 46
robin.goossens@voka.be
 

Proximus
ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad