Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka verwacht opnieuw zware terugval BBP van 4,5% in vierde kwartaal

Voka verwacht opnieuw zware terugval BBP van 4,5% in vierde kwartaal

  • 13/11/2020

Volgens nieuwe ramingen van Voka zal onze economie in het vierde kwartaal van 2020 opnieuw een zware terugval van 4,5% van het BBP kennen. “De double dip of W-curve is een feit, we gaan opnieuw fel achteruit en deze jojo-beweging dreigt onze economie helemaal te ontwrichten. Daarom moeten we nu al klaar staan met een heldere en performante aanpak om – eens de regels versoepeld worden – te vermijden dat het aantal besmettingen terug stijgt. Deze gecoördineerde corona-aanpak moet de gezamenlijke prioriteit zijn van alle overheden in dit land”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Ook bedrijven uit Vlaams-Brabant zien de cijfers aan met lede ogen. Ze verwachten nog tot 2021 een omzetdaling omwille van de coronacrisis.

Enquête uitgelicht

Op basis van de nieuwste enquête en economische analyse van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, blijkt dat het economisch herstel van het derde kwartaal nu voor een groot deel verloren zal gaan. Na de grootste economische recessie in decennia van -15% in de eerste jaarhelft, kenden we een heropleving met 10,7% in het derde kwartaal. Maar in het vierde kwartaal van 2020 verwachten we dat de tweede coronagolf ons opnieuw met liefst 4,5% naar beneden zal duwen. “Er werden al veel soorten curves voorspeld voor de conjunctuur dit jaar, maar nu blijkt helaas dat het een W-curve is; na de eerste heropleving zakken we weer diep weg voor er herstel optreedt in 2021", vreest Hans Maertens. 

In het vierde kwartaal stelt meer dan de helft van de bedrijven uit Vlaams-Brabant die deelnamen aan de enquête een omzetdaling vast die oploopt tot 50%. 10% lijdt onder een omzetdaling van meer dan 50% die zelfs oploopt tot 75% als gevolg van de crisis. Zo voorspelt 2021 ook weinig goeds voor diezelfde bedrijven. Uit de enquête blijkt dat slechts 11% in 2021 geen effect zal ondervinden van de crisis, waarvan slechts 4% meent dat de omzet zal stijgen als gevolg van de crisis. 

Bedrijven hebben alvast lessen getrokken uit de eerste lockdown. Slechts 1% van de deelnemende bedrijven zegt dat werknemers uitsluitend thuis of ter plaatse werken. Hoewel het aantal werkgevers met tijdelijke werkloosheid momenteel stabiel blijft, vreest meer dan 50% dat het de komende weken méér gebruik zal moeten maken van tijdelijke werkloosheid in vergelijking met de huidige situatie. 

Derde golf koste wat kost vermijden

“Deze tweede lockdown moet de allerlaatste zijn, we moeten vermijden dat het virus nog eens zo sterk de kop op steekt en onze maatschappij en economie lam legt”, vindt Hans Maertens. Daarom moet volgens Voka nu dringend een coherent en consistent plan opgezet worden dat het virus definitief weert en een nieuwe coronagolf vermijdt. Prioritair blijft een performant test-, track- en tracebeleid. We werken daar al maanden aan maar dit staat nog steeds niet op punt en het systeem blijft hiaten vertonen. De sneltesten zullen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van een nieuwe derde golf en dus ook een derde economische terugslag. Voka dringt aan op duidelijke regels die de quarantaine bij negatieve sneltesten verkorten. Op basis van de beschikbare data moeten lokale besmettingshaarden ook veel sneller ingedijkt worden met gerichte en lokale maatregelen.

Tegelijkertijd moet er nu ook al een plan uitgetekend worden over hoe men zo snel mogelijk en zo best mogelijk vaccins bekomt en toedient. Het ziet er naar uit dat betrouwbare vaccins in de loop van 2021 op de markt zullen zijn. Daarom moeten onze overheden nu al de nodige bestellingen plaatsen en de nodige strategieën ontwikkelen voor de logistiek, de distributie en de toediening van deze vaccins. Ook zal de nodige opvolging moeten gebeuren. Als dat nu niet gebeurt, zullen we te laat komen.

"Er moet nu al een plan klaarliggen om uit te rollen eens we terug uit deze tweede lockdown komen. De voorbije weken werden er heel wat goede maatregelen genomen voor de korte termijn, maar nu is het noodzakelijk om een plan te hebben voor heel 2021 en hierover helder te communiceren. Enkel met doortastend gezondheidsbeleid vermijden we dat de economie en onze samenleving nog meer schade oplopen die we nog jaren met ons zullen meeslepen”, aldus Hans Maertens.

Versneld digitaliseren

Van de deelnemende bedrijven aan de enquête genereert momenteel zo'n 10% haar inkomsten via online verkoop (of op afstand). De verwachtingen voor 2021 (hopelijk na de coronacrisis) over het aandeel dat men via een virtuele weg behaalt, blijven gelijkaardig. Bij Voka Vlaams-Brabant blijven we onze ondernemers motiveren om de mogelijkheden omtrent digitalisering te onderzoeken. We beseffen dat de prioriteiten mogelijk elders liggen, maar de voordelen omtrent digitalisering en automatisering zijn ondertussen legio. 

Joël Dewalheyns, Adviseur Innovatie & Digitalisatie bij Voka Vlaams-Brabant, stelt vast dat digitalisering al te vaak nattevingerwerk blijft bij heel wat bedrijven. De huidige situatie maakt het er niet gemakkelijker op, maar bewijst eveneens dat proactief handelen inzake digitalisering ondernemers geen windeieren zal leggen. "We stimuleren onze leden om werk te maken van digitalisering. Het is 'vandaag' dat je al de basis voor de toekomst legt. We leven in een dynamische en momenteel onvoorspelbare wereld. Elke organisatie zal zijn bedrijfsmodel en strategie moeten bijstellen wil ze relevant blijven, losstaand van elke crisis. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven die nu al inzetten op digitalisering sneller kunnen schakelen, wanneer zaken niet lopen zoals gepland", besluit Dewalheyns.

Contactpersonen

Joël Dewalheyns

Adviseur Innovatie & Digitalisatie

Proximus
ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad