Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka pleit voor constructieve dialoog over CO2 uitstoot bedrijven

Voka pleit voor constructieve dialoog over CO2 uitstoot bedrijven

  • 26/09/2019

Op basis van een VITO-onderzoek waarin de CO2 uitstoot van Gent in 2017 in kaart wordt gebracht, wijst Gents schepen voor Groen Tine Heyse met een beschuldigende vinger naar de Gentse industrie (De Gentenaar, 19 september 2019 & Het Laatste Nieuws, 20 september 2019).

Gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen, Geert Moerman, reageert verbaasd op de uitspraak van de schepen: “Voor Voka Oost-Vlaanderen is het duidelijk dat het stadsbestuur en de  bedrijven rond tafel moeten gaan zitten om de violen gelijk te stemmen rond de CO2 doelstellingen. De bedrijven hebben de laatste decennia al veel bijgedragen tot de verlaging van de uitstoot, er worden immers miljarden geïnvesteerd in groene technologie. Ik wil dan ook het stadsbestuur oproepen om de bedrijven te zien als partners voor een duurzaam Gent en niet als een vijand.”

Moerman wijst erop dat vanuit het stadsbestuur gemengde signalen komen Voka pleit voor constructieve dialoog over CO2 uitstoot bedrijvenrichting de industrie: “Maandag, 16 september, opende de Gentse burgemeester, Mathias De Clercq, het grootste Belgische zonnepanelenpark op de daken van ArcelorMittal. Tijdens zijn inhuldigingsspeech schuwde hij de grote woorden niet om het groene groeitraject van het bedrijf te onderstrepen. Enkele dagen later klinkt er toch een ander signaal naar de bedrijfswereld van schepen Heyse. Dit is uiteraard niet bevorderlijk voor de relatie tussen het bestuur en de industrie. Het stadsbestuur moet met één stem spreken over deze gevoelige materie.” 

Het rapport van VITO, waar de schepen naar verwijst in De Gentenaar, bevat geen cijfers over de bedrijven die vallen onder het Europees systeem van uitstootrechten (ETS). Moerman reageert ontgoocheld dat het de bedrijven zijn die in het verdomhoekje worden geplaatst ondanks de grote inspanning die er geleverd wordt: “Onze Gentse bedrijven die door VITO onderzocht werden en die goed zijn voor 11% van de uitstoot hebben tussen 2011 en 2017, 35% CO2 uitstoot verlaagd. In dezelfde periode bespaarden de Gentse huishoudens 44%, maar deze zijn wel verantwoordelijk voor 22% van de uitstoot, dubbel zoveel dus.” 

Voka pleit voor constructieve dialoog over CO2 uitstoot bedrijvenMoerman waarschuwt voor een te negatief beeld vanuit politieke hoek over de industrie: “De grote bedrijven die onder het Europees systeem vallen investeren massaal in groene alternatieven, ze hebben op hetzelfde moment de productie gevoelig verhoogd, zonder de uitstoot te laten stijgen. Het alternatief, waarbij bedrijven weggepest worden buiten Gent of nog erger buiten de EU, is voor niemand voordelig. Buiten onze grenzen zijn de uitstootnormen veel lager. Daarenboven is de industrie een belangrijke motor van de Oost-Vlaamse economie. Laten we dus samen met de bedrijven naar oplossingen zoeken.” 

Moerman roept op tot een constructieve en open samenwerking de komende maanden: “De kans is groot dat we ons de komende maanden in woelig water zullen bevinden. De Brexit komt op ons af, de regeringsonderhandelingen lijken steeds meer op een marathon dan op een sprint, de economische motor sputtert en in Gent zorgen de besprekingen over de meerjarenbegroting voor de nodige spanning. Ik roep het stadsbestuur dan ook op om samen te werken met de bedrijven en om vanuit het stadsbestuur collegiaal te communiceren.”