Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka opgelucht over reddingsplan banken van 50 miljard euro

Voka opgelucht over reddingsplan banken van 50 miljard euro

  • 22/03/2020

Voka is opgelucht over het akkoord tussen de federale overheid en de bankensector. Het uitstel van betaling op leningen tot 30 september 2020 helpt gezonde bedrijven, kmo’s en zelfstandigen om geen liquiditeitsproblemen te krijgen. De soepelere garantieregels voor nieuwe kredieten zorgen dat bedrijven zullen blijven draaien.

“We zijn verheugd dat de federale overheid en de banken snel een akkoord gevonden hebben. We zijn bijzonder erkentelijk voor de zware inspanning die de banken leveren om de bedrijven te ondersteunen in deze zware tijden. Dit vermijdt immers de instorting van ons economisch systeem"; zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. "Zowel het uitstel van betalingen als de gunstige kredietmaatregelen zorgen ervoor dat bedrijven in het heetst van de strijd het hoofd boven water kunnen houden en hopelijk versneld kunnen opstarten zodra de coronacrisis achter de rug is."

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen is zeer tevreden met de snelle en substantiële ondersteuning die de banken en federaal minister De Croo hebben uitgewerkt voor de bedrijven. Uit een eigen bevraging begin vorige week – voor de verstrengde maatregelen van kracht gingen – bleek dat 7 op 10 bedrijven al omzetverlies leden, vaak zagen ze al meer dan de helft van hun omzet verdwijnen.

Maar ondanks de omzetdaling, blijven heel wat vaste kosten en facturen wel wegen op de liquiditeit van de bedrijven. Zonder ingrijpen zou dit leiden tot betalingsproblemen, met een instorting van ons economisch systeem tot gevolg. Het is daarom essentieel dat gezonde bedrijven die door de crisis hun leningen of kredieten niet kunnen aflossen, uitstel van betaling krijgen tot 30 september 2020.


Daarnaast werd er ook een kredietwaarborgregeling opgesteld tussen de overheid en de bankensector waarbij de overheid deels het risico draagt voor kredieten voor maximum 12 maanden. Door de toekenning van kredieten te versoepelen, kunnen bedrijven deze moeilijke situatie overbruggen, blijven investeren om hun zaak beter te laten draaien en - zodra de crisismaatregelen teruggeschroefd worden – hopelijk snel weer uit de startblokken te schieten.


Liquiditeitsproblemen voorkomen
“Deze maatregelen van de banken, de federale regering en de Nationale Bank geven noodzakelijke en broodnodige ademruimte aan gezonde bedrijven om liquiditeitsproblemen te voorkomen en deze crisis de baas te kunnen.”, reageert Hans Maertens. “We danken uitdrukkelijk zowel de bankensector, de Nationale Bank, de federale regering en in het bijzonder minister van Financiën De Croo om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor dit plan. De sterke maatregelen en de vooropgestelde bedragen bieden steun en zekerheid aan de bedrijven, wat echt noodzakelijk is in deze crisistijden.”

Contactpersonen

Wim Brillouet

Manager belangenbehartiging & woordvoerder