Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka Oost-Vlaanderen helpt de vele werkwilligen op de nationale stakingsdag. Want ook werken is een recht.

Voka Oost-Vlaanderen helpt de vele werkwilligen op de nationale stakingsdag. Want ook werken is een recht.

  • 11/02/2019

Brief aan burgemeesters om openbare weg vrij te houden, flexplekken voor gestrande medewerkers en kinderopvang om de negatieve impact van de staking te beperken.

De vakbonden roepen woensdag op tot een nationale staking. Ze wensen sterkere loonstijgingen voor de komende twee jaar dan de voorziene 4,6% (3,8% index en loonnorm 0,8%). De argumentatie voor die eisen: ‘nu het economisch zo goed gaat, moeten de werknemers daar meer van profiteren’. Hoewel er vanuit sommige hoeken al geruime tijd een beeld opgehangen wordt over hoe we met z’n allen aan koopkracht verliezen, wijzen de beschikbare statistieken er op dat veruit de meeste Belgen aan koopkracht winnen. De staking is dus inhoudelijk niet onderbouwd en bovendien nefast voor het imago en concurrentievermogen van onze ondernemingen. Daarom wil Voka Oost-Vlaanderen maximaal kansen geven aan de grote meerderheid van werkwillige medewerkers van onze bedrijven die hun job woensdag wel correct willen doen.

Voka Oost-Vlaanderen voorziet drie concrete acties om werkwillige medewerkers te helpen:

Burgemeesters gevraagd om de wet te laten respecteren.

Naar aanleiding van de aangekondigde staking van 13 februari, richt Voka Oost-Vlaanderen zich in een open brief tot de burgemeesters van alle gemeenten. In de brief dringt Voka aan om er tijdens de actiedag over te waken dat de wegen op het grondgebied van de gemeente niet worden afgezet en op die manier te verhinderen dat de toegang tot bedrijventerreinen zou worden versperd. Geert Moerman: “De burgemeesters worden als hoofd van de politie geacht de wet toe te passen en toegang en veiligheid op de wegen te verzekeren. We willen met het verzoek aandacht vragen voor het recht op werken, naast het recht op staken.”

Open brief aan de Oost-Vlaamse burgemeesters

 

Beschikbare werkplekken voor getroffen ondernemers.

De Voka-kantoren in Gent, Dendermonde en Oudenaarde stellen alle flexwerkplaatsen open voor ondernemers en medewerkers die hun bedrijf niet in kunnen. Geert Moerman: “Naast de praktische werkruimte onder het genot van koffie en croissants kan de co-working tot boeiende ontmoetingen leiden. Zo kan van de nood een deugd gemaakt worden.” 

Kinderen welkom bij Voka.

Net als werknemers het recht hebben om te werken, hebben kinderen het recht op onderwijs. Tot onze verwondering zullen er ook leerkrachten aan de staking deelnemen. De overheid valt nochtans niet onder de loonnorm waartegen gestaakt wordt. Geert Moerman: “Daarom voorzien wij in de Voka Box opvang waar de kinderen ondergedompeld worden in een leuk programma rond ondernemerschap. Getroffen Voka-leden kunnen op die manier toch aan het werk, terwijl hun kinderen een leerrijke dag beleven.”

 

Flexwerken en kinderopvang tijdens nationale stakingsdag

 

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder