Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka Oost-Vlaanderen blij met ondersteuningspakket voor bedrijven

Voka Oost-Vlaanderen blij met ondersteuningspakket voor bedrijven

  • 29/09/2022

We verwelkomen het steunkader voor bedrijven dat de Vlaamse minister-president vandaag bekendmaakte in de Septemberverklaring. De gerichte energiesteun is belangrijk voor de vele energie-intensieve bedrijven in onze provincie. Verder moeten de goedkeuring van de jobbonus en de bijkomende middelen voor de kinderopvang extra zuurstof geven aan de krappe arbeidsmarkt. De Vlaamse regering maakt hiermee het verschil tussen werken en niet-werken opnieuw groter, waardoor de motivatie om een job aan te nemen versterkt wordt.

Energiesteun voor bedrijven

Ondernemingen die door de energiecrisis met verlies werken, kunnen tot 500.000 euro steun ontvangen per kwartaal. Voor de meeste energie-intensieve bedrijven kan de steun oplopen tot 7,5 miljoen euro per kwartaal. “We hebben in Oost-Vlaanderen heel wat energie-intensieve bedrijven die bij deze maatregelen gebaat zijn,” stelt Jan Geers, directeur belangenbehartiging bij Voka Oost-Vlaanderen. 

De Vlaamse regering zal het Temporary Crisis Framework (TCF) – het Europese tijdelijke staatssteunkader voor ondernemingen – toepassen, al voegt ze daar bijkomende voorwaarden aan toe. Voka is al sinds het voorjaar vragende partij om, net als in onze buurlanden Duitsland en Frankrijk, een tijdelijk en gericht steunmechanisme voor ondernemingen uit te werken.

“Een waaier aan productie- en verwerkingsbedrijven zien de energiefactuur enorm oplopen. Dit is geen wonderoplossing, maar vergroot wel de kans dat zij met een gedeeltelijk operationeel verlies toch kunnen blijven produceren. De echte oplossing om de marktprijzen te doen dalen en onze concurrentiepositie te behouden, zal van Europa moeten komen,” vertelt Jan Geers.

De Vlaamse regering trekt initieel 250 miljoen euro uit voor de energiesteun aan bedrijven, en dat voor de volgende twee kwartalen van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Vlaanderen kiest hiermee niet voor de maximale invulling van het Europese steunkader waarin meer steun toegelaten is.

Extra zuurstof voor krappe arbeidsmarkt

“We kennen in Oost-Vlaanderen de hoogste werkzaamheidsgraad van Vlaanderen (82%), maar hebben niettegenstaande meer dan 16.000 openstaande vacatures. Dat is het 2e hoogste cijfer van heel Vlaanderen. De beslissingen rond de jobbonus en de bijkomende middelen voor de kinderopvang zijn daarom belangrijke initiatieven om verder te evolueren naar de door Voka vooropgestelde 85% werkzaamheidsgraad,” analyseert Jan Geers. “Dit is een extra push om verdere activering mogelijk te maken. Elk initiatief daartoe kunnen we enkel toejuichen.”

De Vlaamse regering past het systeem van de jobbonus aan en trekt het loonplafond op tot 2.900 euro bruto per maand zodat meer mensen er recht op hebben. Voor het inkomstenjaar 2021 wordt de premie voor elke rechthebbende met 100 euro verhoogd. Voka vindt de aanpassing van de Vlaamse jobbonus een goede zaak omdat hiermee het verschil tussen werken en niet-werken groter wordt. Het optrekken van het loonplafond is ook nodig gezien mensen, door de automatische loonindexering, uit de boot van de jobbonus dreigen te vallen. 

Onze krappe arbeidsmarkt kan elke extra persoon die de stap zet naar werk goed gebruiken. Daarom juicht Voka ook de extra investering van 100 miljoen euro toe in de kinderopvang. Daardoor wordt de kinderopvang uitgebreid en kunnen medewerkers met kinderen makkelijker aan de slag. 

Wij willen onze leden maximaal ondersteunen en adviseren in deze moeilijke periode. Heb je een prangende vraag? Raadpleeg dan onze Energie FAQ pagina om een antwoord te vinden. Vind je het antwoord niet meteen terug? Stel ze aan Vraaghet@Voka en wij behandelen je vraag zo snel mogelijk.

Contactpersoon

Maarten Dheedene

Belangenbehartiging – Manager Duurzaam Ondernemen

Samen ondernemen, samen groeien

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen?

Laat het ons weten.
Film Fest Gent 2023