Skip to main content
  • Nieuws
  • “Voka moet nog meer met één stem spreken”

“Voka moet nog meer met één stem spreken”

  • 15/05/2019

Ja, hij moest af en toe zijn lippen verzegelen omdat je als voorzitter van Voka Oost-Vlaanderen nu eenmaal een ander hoedje draagt dan als bedrijfsleider. En ja, het was hard werken geblazen. “Maar ik heb het doodgraag gedaan”, zegt Chris De Hollander, CEO van Stora Enso Langerbrugge. Een warme terugblik op zes jaar voorzitterschap én een gedurfde visie op de toekomst. 

Chris De Hollander

Chris De Hollander in bref
  • Leidt sinds eind 2007 Stora Enso Langerbrugge, producent van kranten- en magazinepapier, gevestigd in de Gentse haven. 
  • Werkte twee mandaten af als voorzitter van Voka Oost-Vlaanderen. Hij volgde Jean-Paul Van Avermaet op en wordt nu opgevolgd door Jef Wittouck, CEO van Christeyns.
  • Is getrouwd, woont in Gent en heeft twee dochters van 30 en 32. Houdt van zeilen en reizen. 

 

Tekst Sam De Kegel – foto Wim Kempenaers

Mijnheer de Hollander, zes jaar terug zei je eerlijk: ‘Ik weet niet waaraan ik begin.’ 

Ik heb toen heel fel getwijfeld. Ik had via Cobelpa, de federatie van de Belgische papierfabrieken, een zitje bij het toenmalige Vlaams Economisch Verbond (VEV), maar kende de Kamer van Koophandel in Oost-Vlaanderen niet goed. Ik leerde de toenmalige voorzitter Jean-Paul Van Avermaet kennen en hij zocht naar een opvolger. Die moest uit een groot internationaal productiebedrijf komen, uit Gent en uit de haven. Ik weet niet of ik in de rangorde na ArcelorMittal en Volvo Cars kwam (grijnst), maar ik heb toegehapt. Ook al had ik wat schrik omdat dit een belangrijke functie is en je ruim 3.000 bedrijven vertegenwoordigt. Ik vond me zelfs een maatje te klein. Ik was me ook meteen bewust dat je als voorzitter moet spreken namens de organisatie en je eigen opinies soms moet vergeten. 

Als voorzitter moest je vaak speeches geven op evenementen, maar dat was maar een klein deel van de job?

Zo’n slotwoord voor 800 mensen, dat creëert behoorlijk wat stress. Ik had iedere keer plankenkoorts, maar wellicht is dat noodzakelijk, want anders neem je je job niet serieus. Al die toeschouwers zien geen persoon, maar de vertegenwoordiger van de Voka-leden. Daarnaast moest ik als voorzitter algemene vergaderingen, bestuurscomités en raden van bestuur leiden. Of je nu speecht of een vergadering voorzit, je moet altijd weten waarover je praat. Twee keer per maand zag ik Geert Moerman, de afgevaardigd bestuurder, met wie ik een uitstekende tandem vormde. In die zes jaar zijn we het nooit fundamenteel oneens geweest. Hij moet verantwoording afleggen aan de raad van bestuur. Voka is een vzw met 3.000 leden en heeft maar liefst honderd bestuurders. Daaruit vormt een groep van twintig mensen het bestuurscomité en ik moet als voorzitter ervoor zorgen dat wat de Voka-medewerkers doen, in lijn is met wat het bestuurscomité, de raad van bestuur en de leden effectief willen. Je doet dus veel werk achter de schermen. Eén keer per maand zat ik ook in het bestuurscomité van de Voka-alliantie in Brussel. Toen ik in 2013 startte had je nog acht Kamers en een centraal Kenniscentrum, de erfgenaam van het VEV, die samen de Voka-alliantie vormden. Vandaag zijn er nog zes Kamers. Elke Kamer heeft toen een deel van de beslissingsmacht in Voka vzw gekregen door middel van een aantal mandaten die ze zelf mogen invullen. In ruil hebben de Kamers op sommige domeinen een deel van hun governance overgeheveld.

U zei in 2013 al dat Voka Oost-Vlaanderen nog meer moet deel uitmaken van Voka. Maar de lokale Kamers van Koophandel zijn en blijven nogal gesteld op hun onafhankelijkheid…  

Er is zeker een evolutie gebeurd. Tijdens mijn eerste vergadering zei ik nog: ‘Waarom fusioneren we niet gewoon? Ook vanuit mijn ervaring bij Stora Enso leerde ik dat je soms entiteiten moeten laten samensmelten, maar die uitspraak werd niet echt geapprecieerd. Ik blijf er echter bij dat we nog meer moeten integreren. Neem nu de oorsprongscertificaten, die bewijzen dat goederen in een bepaald land zijn gemaakt. De Kamers van Koophandel leveren die wereldwijd af. In de EU speelt het geen rol wie die aflevert. Bij Stora Enso in Zweden heb ik gevraagd of we alle certificaten konden afleveren in Oost-Vlaanderen. Die oefening is mislukt, omdat het in buurland Finland iets goedkoper was maar vooral omdat ze ginds verder staan in digitalisering. Hadden we tien jaar geleden gezegd: we bundelen de krachten binnen onze Kamers van Koophandel en creëren daarvoor één kenniscentrum (nu leveren alle Kamers die apart af, sdk), dan hadden we dat contract gewonnen. Pas op, ik ben niet voor een totale centralisatie. Niet alles hoeft vanuit Brussel gestuurd te worden, want anders gaat de relatie met de lokale leden verloren. Waarom heeft elke Kamer nog zijn eigen boekhouding en HR-systeem? Je kan perfect fusioneren en toch lokaal blijven werken en beslissen.

Zijn de geesten daar wel rijp voor?

Ja en neen. We doen het al deels. Kijk naar de Plato of Bryo-programma’s. Die zijn ooit opgestart in één Kamer van Koophandel en worden nu gezamenlijk verder ontwikkeld en gecoördineerd. Maar de integratie-oefening kan nog beter en ruimer.  

Voka Oost-Vlaanderen telt vier kantoren. In Aalst komt er in 2020 zelfs een nagelnieuwe hub, de Vaart. Vier kantoren, is dat nog nodig? 

In West-Vlaanderen doet men dat niet meer, maar wij willen absoluut vier kantoren behouden (in Aalst, Dendermonde, Gent en Oudenaarde, sdk). Voor onze medewerkers, die overal kunnen inpluggen, maar evengoed voor onze leden. De hub in Aalst wordt trouwens geen ‘Aalsters kantoor’, maar een hippe werkplek voor al wie er occasioneel wil werken. Noem het een open huis voor alle leden in onze provincie én waarom niet, in Vlaanderen. 

De locatie van de hoofdzetel van de bedrijven bepaalt nu waar ze hun Voka-lidmaatschap betalen. Laat ons eerlijk zijn: daar speelt soms interne concurrentie tussen de verschillende Kamers?

Nog altijd, ja, en dat moet eruit. De Kamer van Koophandel Waasland heeft zoveel jaren terug beslist om aan te sluiten bij de Kamer van Antwerpen. Niet onlogisch voor bedrijven uit pakweg Beveren. Maar een bedrijf uit Lokeren is misschien liever lid in Oost-Vlaanderen. Als je er echt fundamenteel over nadenkt: is dit relevant? Laat het bedrijf gewoon zelf kiezen. 

Alle Kamers pakken natuurlijk graag uit met een mooi ledencijfer…

Dat klopt, maar het eigenbelang mag nooit primeren. Drie jaar geleden ging ik op een formele inspiratiemissie naar China met de Provincie Oost-Vlaanderen. Ik stelde me daar voortdurend voor als de Chamber of Commerce (‘de Kamer van Koophandel’), de ene keer van Oost-Vlaanderen, dan weer van Vlaanderen (lacht). Je moet ginds niet enkel Gent of Oost-Vlaanderen verkopen. Trouwens, je hebt in Vlaanderen de Voka-alliantie, maar daarnaast is er nog een Belgische federatie, waar alle Kamers van Koophandel in zitten. 

Zoals elke ondernemer over de grenzen moet kijken, letterlijk en figuurlijk, moet ook een werkgeversorganisatie dat doen?

Absoluut. Als je in China spreekt over onze haven, dan moet je spreken over North Sea Port, Zeebrugge, Rotterdam en Antwerpen in één adem. De fusie van Vlissingen, Breskens en Gent tot North Sea Port is trouwens een prachtige prestatie, want ze werd gesteund door de overheden van twee naties. We moeten met ons allen veel internationaler denken. Ik zie bij Stora Enso dat onze jongeren vandaag te veel een kerktorenmentaliteit hebben. Ik merk het ook aan hun talenkennis. We vinden nauwelijks m/v die nog goed Frans spreken. Dat is een drama. We zeiden jarenlang: ‘Je moet een ingenieur aanwerven uit Vlaanderen, want hij spreekt vier talen.’ Die tijd is jammer genoeg voorbij. 

Zijn er bepaalde thema’s die je harder wilde doordrukken maar waar je als voorzitter iets diplomatischer moest in denken dan als bedrijfsleider? 

(lacht) Heeft u even? Ik moest regelmatig op mijn tong bijten. Havenarbeid moet dringend flexibeler georganiseerd worden, maar dat kan ik ook als voorzitter zeggen. Een veel moeilijker thema als Voka-vertegenwoordiger is de beruchte bedrijfswagen, zeg maar de salariswagen. Ik ben tegen de salariswagen. ChrisPunt. Waarom wordt die gesubsidieerd door de RSZ? Vandaag wordt hij, in de war for talent, gebruikt om bijvoorbeeld ICT’ers aan te trekken. Ik heb als bedrijfsleider geen zin om garagist te spelen. Nu komen ook de bedrijfsfietsen, straks misschien ook bedrijfswasmachines,… Natuurlijk worden er zo extra jobs gecreëerd, maar helpen die de economie van Vlaanderen echt vooruit? Waarom moet je als werkgever in godsnaam maaltijdcheques geven? Geef de mensen gewoon netto wat meer. Ik gruw van het idee dat er in Vlaanderen geen productie meer zou zijn, zei je zes jaar geleden. Heeft Vlaanderen op dat vlak een stap vooruit gezet? (windt zich op) Ik ben nog steeds kwaad over het debacle van spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie. Hadden we daar wat meer visie getoond, dan was West-Vlaanderen nu de Silicon Valley van de talen. De technologie was nog te pril, maar we dachten toen te veel met een kruideniersmentaliteit en er was gesjoemel met internationale contracten. Ook vandaag zijn we nog te vaak bezig met het kleine, snelle gewin en niet met een internationale visie. Hoeveel vlaggenschepen hebben we nog in de industrie? We moeten trouwens veel meer inzetten op samenwerking met de industrie. In duaal leren, bijvoorbeeld, hinken we achterop in vergelijking met Duitsland en Zwitserland. Ook allochtone jongeren en vrouwen moeten we meer richting industrie krijgen. Waarom zou een vrouw geen goede lasser kunnen zijn? Voor mij zijn houtbewerking en lassen gelijkwaardige richtingen naast Latijn-Wiskunde, STEM,…Maar ik zeg niet: zet iedereen samen in de eerste graad, want dan gaat er ook talent verloren.

Zijn er hete hangijzers die je had willen doordrukken, maar niet gelukt zijn?

Ja, laat me er eentje uitpikken. De doorstroming op de R40, de kleine ring rond Gent, kan zoveel beter. Ik zou dolgraag hebben dat we een kruispunt ‘geven’ aan een groep studenten van de universiteit Gent en hen dat kruispunt laten automatiseren zodat de doorstroming fel verbetert via slimme verkeerslichten en camera’s. Als we daarin slagen, halen we misschien zelfs het wereldnieuws. 

Heeft dit voorzitterschap jou ook veranderd op een of andere manier, als ondernemer én als mens?

Zeker. Ik heb honderden nieuwe mensen leren kennen, zoals onlangs nog componist Dirk Brossé. Dat verrijkt je als mens. Ik ben zekerder van mijn stuk geworden en kan nu gemakkelijker standpunten verdedigen.

“Lobby is geen vuil woord. Het is opkomen voor je eigen rechten. Laat het debat daarna zegevieren”

We hebben gelukkig een ijzersterke reputatie in deze tijden van fake news: als Voka iets zegt, zijn de cijfers en feiten gecheckt, met dank aan het kenniscentrum in Brussel. Dat wordt gewaardeerd door de politiek en de administraties. Voka slaagt er nu in om zijn ondernemers een stem te geven tot in de hoogste politieke regionen met correcte cijfers en onderbouwde standpunten. Lobby is trouwens geen vuil woord, hé. Lobby is opkomen voor je eigen rechten. Laat het debat daarna zegevieren.

U heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel, vernam ik uit goede bron. Hoe is dat gevoed?

Dat komt uit mijn opvoeding en uit mijn relatie met mijn vrouw, die jarenlang gerechtsjournaliste was. Stora Enso, een Zweeds-Fins bedrijf, draagt die waarde ook hoog in het vaandel. Ik ben rechtdoorzee. Je moet altijd ’s avonds in de spiegel kunnen kijken en in het reine zijn met jezelf. Als je dat niet bent, kom je jezelf vroeg of laat tegen.

Welke boodschap heb je nog voor de nieuwe voorzitter, Jef Wittouck? 

Maak voldoende tijd voor het voorzitterschap en zorg voor een goede relatie met de Voka-medewerkers. Ik stond dicht bij hen, dat deed me plezier. En laat Voka nog meer met één stem spreken en handelen op Vlaams niveau. Ik zal Jef zeker nog helpen, maar wil hem vooral zelf zijn ding laten doen. Ik heb deze job doodgraag gedaan, maar nu is het tijd voor een frisse wind! 

Laudatio op het Jaarfeest

Op 21 mei vindt het Jaarfeest van Voka Oost-Vlaanderen plaats in de Opera van Gent. Die avond hebben we het uitgebreid over de zes jaar voorzitterschap van Chris De Hollander.

Bent u er graag bij?

Verzilver dan nog uw gratis ticket(s) via onze website.