Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka Mechelen roept op tot snelle voortzetting werken R6

Voka Mechelen roept op tot snelle voortzetting werken R6

  • 13/11/2017

Door een juridische kwestie zijn de werken op het kruispunt van R6 en Liersesteenweg in Mechelen opgeschort, zo is bekend geraakt. Zonder zich over de grond van de zaak te willen uitspreken, roept Voka – Kamer van Koophandel Mechelen alle betrokken partijen op alles in het werk te stellen om deze hoogstnoodzakelijke werf snel weer vlot te krijgen. “Een vlotte doorstroming op deze belangrijke verkeersader en een verkeersveilige ontsluiting van het nieuwe ziekenhuis bij zijn opening in oktober volgend jaar zijn gewoon veel te belangrijk voor de Mechelse regio“, stelt algemeen directeur Roel Dockx van Voka Mechelen.

De eerste fase van de werken voor een betere doorstroming en meer verkeersveiligheid op het kruispunt van R6 met Liersesteenweg (N14) is nog maar enkele weken ver, of ze is al abrupt tot een voorlopig einde gekomen. Klaarblijkelijk waren er in een juridische procedure voldoende elementen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de bouwvergunning voor deze werf te schorsen. Hierdoor kon het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) niet anders dan de aangestelde aannemers de werf te laten stilleggen. Momenteel bekijkt dat hoe de werken zo snel als mogelijk kunnen worden hervat.


“Zonder de details van de juridische procedure te kennen en me over de grond van deze zaak te willen uitspreken, betreuren we het vooral dat een juridisch-administratieve kwestie een hypotheek legt op een vlotte mobiliteit op deze belangrijke as voor onze Mechelse economische regio. Met het oog op zowel het alsmaar toenemende verkeer op deze verbinding met de E19 als de opening van het nieuwe Sint-Maartenziekenhuis volgend najaar, was een aanpak van dit zwarte kruispunt ook noodzakelijk. Nu deze situatie is ontstaan, is het vanuit dit oogpunt ook des te belangrijker dat de werf snel weer vlot kan worden getrokken”, stelt algemeen directeur Roel Dockx van Voka Mechelen. “Ik wil alle betrokken partijen oproepen om het gezond verstand te laten zegevieren. Alles moet in het werk worden gesteld, zodat de werken op R6 ondanks deze verrassende wending toch nog binnen de vooropgestelde timing van de werf kunnen worden beëindigd. Uiteraard hebben we het grootste respect voor de rechtsgang. Maar tegelijk willen we wijzen op het grote algemeen belang dat met deze werf samengaat. Dat moet toch afgewogen worden tegenover het individuele belang. Elke bijkomende dag van files als gevolg van vertraging op deze veel te belangrijke werf, zal maar meer afbreuk doen aan de leefbaarheid en goede mobiliteit van de Mechelse regio. Ook de Mechelse economie kan dit als kiespijn missen, zeker nu die weer volop aantrekt.”

Contactpersoon

Peter Van Doninck

Ondernemingsrelaties

Advertentie Vermant - mei