Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Voka leerstoel studieoriëntering in vraag en antwoord

Voka leerstoel studieoriëntering in vraag en antwoord

 • 07/01/2021

Voka investeert in een leerstoel die de opdracht krijgt een instrument te ontwikkelen dat op een wetenschappelijke onderbouwde manier leerlingen helpt de juiste studiekeuze te maken. “Als we ervoor kunnen zorgen dat elk talent in Vlaanderen maximaal tot ontplooiing kan komen, dan kunnen we van Vlaanderen tegen 2030 weer een topregio maken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Lees hier alles over de leerstoel in vraag en antwoord.

Wat?

 • Voka financiert een leerstoel om een objectief instrument te ontwikkelen voor een bewuste studie- en beroepskeuze.  
 • We werken hiervoor samen met de Universiteit Gent en het onderzoeksteam onder leiding van professor Wouter Duyck.
 • De ontwikkelde testen willen we inzetten in verschillende Talent Centra in Vlaanderen. 

Waarom?

 • Studie- en beroepskeuze is vandaag onvoldoende gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde instrumenten die peilen naar interesses en competenties en de link maken met de arbeidsmarkt. Hierdoor komen heel wat leerlingen terecht in een verkeerde richting. 
 • Door het watervalsysteem kiezen leerlingen te weinig vanuit een positieve keuze voor technisch of beroepsonderwijs. Als gevolg vinden ondernemingen onvoldoende talent.
 • Ouders en leerlingen zijn bovendien vragende partij om meer begeleiding te krijgen bij het studie- en beroepskeuzeproces. 

Wie?

 • Leerlingen kunnen in het laatste leerjaar van het lager onderwijs terecht in een Talent Centrum. Aan de hand van een Talentrapport krijgen ze advies over studiekeuze in het secundair onderwijs. Dankzij herhalingstesten kan het studie- en beroepsadvies in later leerjaren geactualiseerd worden. 

Hoe? 

 • Leerlingen kunnen in een Talent Centrum verschillende testen afnemen die interesses, cognitieve vaardigheden, motorische vaardigheden, technisch inzicht, motivatie en andere parameters meten. 
 • Op basis van hun interesses en talenten krijgen ze objectief en neutraal beroeps- en studiekeuzeadvies. 
 • Dat kan als extra element ingepast worden in het bredere oriënteringstraject van de leerlingen. 

Timing?

 • Het onderzoek om de testen te ontwikkelen loopt tot 2024. 
 • We reiken de hand uit naar de onderwijspartners en de overheid om deze testen te operationaliseren in Talent Centra verspreid over Vlaanderen. 

Info: jonas.deraeve@voka.be

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice