Skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Voka – KvK Mechelen zet mee in op sterkere arbeidsmarkt
JobbeursHeist
  • 15/03/2017

Voka – KvK Mechelen zet mee in op sterkere arbeidsmarkt

Met een regionale jobbeurs in het CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg, is woensdag 15 maart de eerste van een reeks initiatieven ter versterking van de arbeidsmarkt met medewerking van ook Voka – Kamer van Koophandel Mechelen doorgegaan. Zo zet ze nog eind deze maand, op donderdag 30 maart, mee haar schouders onder een jobbeurs in het ROJM in Mechelen en op 9 mei volgt nog een jobbeurs in de Moeve in Lier. “Met deze inspanningen spelen we mee in op een algemene heropleving van de economie, die ook in onze regio uit de parameters naar zowel werkloosheid als aantal vacatures blijkt”, stelt algemeen directeur Roel Dockx van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen.

Verscheidene maanden al valt uit de parameters van de arbeidsmarkt die de VDAB verzamelt, een heropleving van de economie af te leiden. Zo is in 2016 de werkloosheid in Vlaanderen met 3,5 procent gedaald ten opzichte van 2015. Ook bij de groepen die het gewoonlijk wat moeilijker hebben om opnieuw aan de slag te gaan, zoals ongekwalificeerde jongeren, is er volgens VDAB een daling waar te nemen. Waar in het arrondissement Mechelen het gemiddelde voor 2016 op een daling van 2,3 procent is uitgekomen, is dat aandeel voor de eerste maanden van dit jaar ook al toegenomen tot 3,5 procent. 

Bij de evolutie van het aantal gecapteerde vacatures is de heropleving nog duidelijker merkbaar. Op Vlaams niveau heeft VDAB vorig jaar 26 procent meer rechtstreeks gemelde vacatures binnen het reguliere economisch circuit ontvangen dan een jaar voordien. De stijging zette zich met ruim 48 procent nog sterker door voor de ontvangen vacatures via wervings- en selectiekantoren in de uitzendsector.

Heist_Jobbeurs


Op het niveau van het arrondissement Mechelen kwam de toename uit op goed drie procent voor de rechtstreeks aan VDAB gemelde vacatures en ruim 33 procent voor de vacatures via wervings- en selectiekantoren. Vergeleken met het gemiddelde voor Vlaanderen (+17,9%), laat het arrondissement Mechelen vooral beduidend meer uitzendopdrachten (+85,8%) noteren.
Volgens VDAB schuilt de verklaring daarvan in zowel het aandeel van een aantal bij verschillende uitzendkantoren aangemelde vacatures als de afschaffing van de proefperiode. Zeker in de Mechelse regio meldden bedrijven voordien veel vacatures rechtstreeks aan haar, terwijl die nu eerder verkiezen om nieuwe werknemers met een uitzendcontract te laten starten.


Investeren in opleiding

“Werkgevers mogen zich alleszins op de borst slaan dat ze dezer dagen weer voor vele vacatures zorgen, ongeacht welk type contract ze ook aanbieden. Ten slotte is ook een uitzendcontract vaak de opstap naar een langlopende arbeidsverbintenis. De tendens op de arbeidsmarkt geeft maar aan dat ze ervoor openstaan om werkzoekenden kansen te bieden, ook wanneer die niet over het juiste profiel beschikken. Vooral beschikken over de juiste attitudes, is voor ondernemers vandaag een belangrijke vereiste om iemand al dan niet aan te werven. Want uit een recente Voka-bevraging blijkt dat bijna de helft van de werkgevers bereid is om zelf een stuk van de opleiding van medewerkers te voorzien, om hun vacatures toch ingevuld te krijgen”, stipt algemeen directeur Roel Dockx van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen aan.

Met die inspanning komen werkgevers een aantal groepen tegemoet die het moeilijk hebben om goed naar de arbeidsmarkt door te stromen. Dat gaat dan niet alleen over de ongekwalificeerde schoolverlaters, maar ook jongeren uit het kunst- en het beroepsonderwijs (kantoor) en uit een algemene ASO-richting, die tijdens hun eventuele hogere studies op een bepaald moment afhaken. Zij worstelen dan met het concretiseren van hun interesses. Scholieren uit beroepsrichtingen en technische richtingen blijken volgens de gegevens van VDAB dan weer vrij gemakkelijk aan de slag te geraken, net als de hogergeschoolden uit ‘hardere’ richtingen zoals ingenieurs, rechten, economie, wetenschappen en verpleegkunde.

“Voka – KvK Mechelen neemt ook zelf initiatieven om werkgevers te helpen bij het zoeken naar geschikte werkkrachten. Zo begeleiden we bedrijven op eenvoudige vraag bij het uittekenen van zogenaamde werkervarings- en leertrajecten. Deze formule, waarbij bedrijven ook coaching krijgen in het ontwikkelen van een opleidingsbeleid, helpt hen om knelpuntvacatures resultaatgericht aan te pakken”, haalt Roel Dockx als sprekend voorbeeld aan.

Bedrijven die willen nagaan welke meerwaarde dit WELT-traject voor hen kan opleveren, kunnen voor meer info terecht bij WELT-coördinator Vicky Vanwesemael via vicky.vanwesemael@voka.be of 015-45 10 20.

Contactpersoon

Jan Van de Poel

Communicatiemedewerker

Maak kennis met WELT

Da's slim inspelen op knelpuntvacatures!

Werkervarings- en leertrajecten op maat

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Als enige Vlaams charter erkend door de VN

Ons aanbod voor uw duurzame ontwikkeling!
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Deloitte Private
pfl