Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka - KvK Mechelen-Kempen wil 1.215 bedrijven coachen in personeelsbeleid

Voka - KvK Mechelen-Kempen wil 1.215 bedrijven coachen in personeelsbeleid

  • 01/10/2020

Voka - KvK Mechelen-Kempen wil de komende twee jaar 1.215 bedrijven begeleiden om hen anders te laten kijken naar hun personeelsbeleid. Door bijvoorbeeld medewerkers zelf op te leiden op de werkvloer en leidinggevenden te coachen. Die hernieuwde ambitie spreekt de Kamer uit bij de start van het project Welt 2.0.

“We hebben de voorbije jaren al 1.000 werklozen, die wat verder van de arbeidsmarkt staan, toch aan een job of opleiding geholpen. Die doelstelling gaan we opnieuw aan”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

Tegen 2023 wil de Voka-Kamer 1.215 ondernemingen in de regio bereiken. Dat kan via individuele begeleiding, via informatiesessies en groepstrajecten. Voka voorziet ook een scan waarmee bedrijven kunnen meten hoe ‘inclusief’ hun personeelsbeleid al is. Inclusief staat hier voor het kansen geven aan werklozen die soms met een beperking zitten of moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Maar het kan ook gaan over de vitaliteit om oudere medewerkers te behouden.

“Wie dat wil kan een diepgaande analyse laten uitvoeren en onder begeleiding van experts een actieplan uitwerken dat we op het einde van het traject vanuit Voka zullen evalueren”, zeggen Myriam Heeremans (directeur Ondernemerschap) en Valerie Hamal (Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt). “We merken dat die aanpak goed werkt voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, waarbij bedrijven werken op de VN-duurzaamheidsdoelstellingen. Dat succesrecept trekken we nu ook door naar het personeelsbeleid van onze ondernemingen.”

4.000 openstaande vacatures
Ondanks de coronacrisis – en een krimp van de economische activiteit - blijft er nog een krapte op de arbeidsmarkt. In de maand augustus van dit jaar waren er nog 4.124 vacatures in de regio Mechelen en Kempen die nog niet zijn ingevuld. 

“We hebben nood aan een wendbaar, flexibel en inclusief personeelsbeleid. Hoe de coronacrisis zich gaat laten voelen op de arbeidsmarkt is nog niet helemaal duidelijk. Maar op relatief korte termijn gaat de krapte op die arbeidsmarkt gewoon terugkomen. Onder meer door de vergrijzing. Daarnaast zijn er nog andere trends die evenmin verdwenen zijn zoals de verduurzaming en de digitalisering van onze samenleving en de economie. De coronacrisis zelf heeft ook voor een veranderde arbeidsorganisatie gezorgd in veel ondernemingen. Daarom zetten we met Welt 2.0 in op duurzame tewerkstelling in alle facetten”, zegt Tom Laveren.


Succesrecept
Voka voert dit project uit met steun van het Europees Sociaal Fonds en cofinanciering van de Vlaamse overheid. De begeleiding van de bedrijven gebeurt in samenwerking met de Antwerp Management School en Jobroad maar ook partners als VDAB, SD Worx, Federgon en Sterpunt Inclusief Ondernemen. Daardoor is de deelname voor ondernemingen gratis, ook voor de groepstrajecten en de individuele begeleiding.

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met:

Valerie Hamal (Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt, Voka – KvK Mechelen-Kempen): 0495 17 82 11 - valerie.hamal@voka.be
 

Advertentie Vermant - mei