Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg vraagt snel actieplan voor slimme heropstart economie

Voka – KvK Limburg vraagt snel actieplan voor slimme heropstart economie

  • 09/04/2020

Voka – Kamer van Koophandel Limburg dringt er bij de regeringen, de Nationale Veiligheidsraad en de expertengroep die de exitstrategie moet voorbereiden op aan om snel een actieplan op te stellen zodat de economie gefaseerd en met inachtneming van alle noodzakelijke gezondheids- en sanitaire voorschriften kan heropstarten. “We moeten nu snel werk maken van zo’n slimme heropstart van de economie. Per week waarin we verder werken zoals vandaag, lijden we miljarden euro’s schade. We zien dat andere Europese landen hun economie geleidelijk heropstarten. Als exportland kunnen we niet achterblijven. Dat geldt ook voor Limburg dat zo concurrentiekracht dreigt te verliezen”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.  

#samendoorgaan
Voka - KvK Limburg lanceert een positieve campagne over #samendoorgaan.


Uit de laatste enqueteresultaten van Voka – KvK Limburg bleek deze week dat 36% van de Limburgse bedrijven opnieuw is opgestart of dat binnen twee weken verwacht dat te doen. Dat was een stijging van 19% in vergelijking met de bevraging van vorige week. Van de bedrijven die plannen terug op te starten, verwacht 40% de activiteiten quasi volledig terug te hervatten.  

Ook uit de vele contacten met ondernemers blijkt dat ze zo snel mogelijk weer aan de slag willen en ook bereid zijn verder te investeren in bijkomende gezondheidsmaatregelen. Uit de economische cijfers die de Nationale Bank en het Planbureau gisteren bekend maakten, blijkt bovendien hoe dramatisch de impact is van de coronacrisis op onze economie. “Als we talmen met de heropstart of deze niet goed uittekenen, komen de fundamenten van onze economie in gevaar”, aldus Johann Leten.  

Economie heropstarten  

Voka stelt vast dat landen als Duitsland al exitstrategieën uitschreven en bespraken. Ondertussen worden in Oostenrijk, Denemarken en Tsjechië de regels geleidelijk aan versoepeld. Ook ons land moet die aanpak volgen, want Vlaanderen is een exportregio: meer dan 80 procent van het BBP gaat naar buitenlandse markten. “Er gaat vandaag terecht veel aandacht naar de binnenlandse vraag en de gezinsbestedingen. Maar de motor van onze Limburgse economie is de export. Dat bewijst onze conjunctuurbarometer maand na maand. We moeten onze export en economie snel en slim heropstarten, om onze tewerkstelling en economie te verzekeren”, roept Johann Leten op.  

Export veiligstellen 

Daarom dringt Voka aan om ook snel werk te maken van een nieuwe en aangepaste strategie voor de export en het aantrekken van buitenlandse investeringen. Dit moet gebeuren op Vlaams niveau met FIT, VLAIO en andere instanties, maar ook op federaal en Europees niveau.  

"We moeten onze export en economie snel en slim heropstarten, om onze tewerkstelling en economie te verzekeren"

Johann Leten: “We stellen vast dat de Europese Unie en het vrij verkeer van goederen, personen en diensten zwaar onder druk staan. Overal duikt er meer protectionisme op. Als we daar geen antwoord op hebben, zullen onze exporterende bedrijven nog veel meer afzien dan vandaag en dat raakt het hart van onze economie. Daarom is een snelle doorstart van onze bedrijven noodzakelijk.  

Samen doorgaan-campagne 

Voka – KvK Limburg roept bedrijven op om samen met de werknemers de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te ontwikkelen en uit te werken op de werkvloer. Op de website van Voka staan best practices en inspirerende verhalen van bedrijven. “Het blijft nog een tijd ‘business as unusual’. Social distancing zal de norm blijven tot de coronacrisis volledig overwonnen is. Bedrijven moeten daar nu de nodige maatregelen voor nemen”, zegt Johann Leten.  

"Social distancing zal de norm blijven tot de coronacrisis volledig overwonnen is en bedrijven moet daar nu de maatregelen voor nemen"

Voka – KvK Limburg lanceert daarom ook een positieve campagne om “op te staan en samen door te gaan”. Daarin bedankt het iedereen die de crisis mee helpt bestrijden en roept Voka de bedrijven op om zoveel als mogelijk en veilig te herstarten, de medewerkers om opnieuw aan de slag te gaan en de overheid om een snelle en slimme exitstrategie uit te rollen op www.voka.be/samen-doorgaan

Eén van de ondernemers die terug opstart is Johan Maris, zaakvoerder van het elektrotechnisch installatiebedrijf Maris Technics. “Onze hoofdaannemers gaan terug opstarten, en wij dus ook. We hopen deze week aan 30 procent van onze capaciteit te draaien. Opdrachten hebben we genoeg, materiaal voorlopig ook. Het is wachten tot de werven weer opengaan”, legt hij uit.  

Hij merkt ook dat zijn medewerkers terug aan het werk willen. “We hebben een aantal werknemers gecontacteerd en voelen dat velen terug aan de werk willen. Wel niet allemaal. Er zijn een aantal medewerkers van wie de echtgenote in de zorgsector werkt en die blijven liever thuis om op de kinderen te kunnen letten.” 

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

Stel uw corona-vragen aan ons!

Hebt u een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot uw bedrijf of werknemers, dan kan u terecht bij Kenneth Stulens via kenneth.stulens@voka.be of via 011 56 02 00 (telefonisch bereikbaar enkel tijdens de kantooruren).

Voor alle FAQ en nuttige informatie kan u terecht op onze algemene infopagina.