Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg vraagt ruimte voor ondernemen

Voka – KvK Limburg vraagt ruimte voor ondernemen

  • 11/01/2019

De Limburgse ondernemers verzamelden traditiegetrouw op de Nieuwjaarsinvitito van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Meer dan 2.800 Voka-leden wensten elkaar het beste voor 2019. “Ondernemers verdienen ruimte om te ondernemen. Ze zijn onze sterren aan de hemel”, zegt Francis Wanten, voorzitter van Voka – KvK Limburg.

Nieuwjaarsinvitito

Ondernemend Limburg verzamelde zopas op de Nieuwjaarsinvitito, het nieuwjaarsevenement van Voka – KvK Limburg. Ondernemers, managers, zaakvoerders, politici en andere hoogwaardigheidsbekleders, vonden hun weg naar de grote tent naast het ‘Huis van de Limburgse Ondernemer’.

Ruimte voor ondernemen

Het thema van de Nieuwjaarsinvitito luidde: ‘Ruimte voor ondernemen’. Francis Wanten, voorzitter van Voka – KvK Limburg feliciteerde alle ondernemers: “Als jullie ruimte krijgen om te ondernemen dan komt alles goed. Dan zullen onze provincie, ons land, Europa en de wereld er wel bij varen!”

Politici, schiet in actie!

Ook voor de politici had Francis Wanten een heldere boodschap. “Beste politici, durf kiezen en durf ondernemen. Kiezen is soms verliezen. Maar niet kiezen is altijd verliezen.”

De voorzitter herhaalde ook nog eens de eisen van Voka – KvK Limburg om ondernemers een duw in de rug te geven. “Durf kiezen en durf ondernemen wanneer er hervormd wordt. Hervorm op het vlak van arbeid, energie, onderwijs  en mobiliteit”, riep hij op.

Nieuwjaarsinvitito

“Om te groeien en voorop te blijven, moet je ook investeren. We vragen 500 miljoen extra innovatiekrediet, 500 miljoen extra voor mobiliteit en een herinvestering van 1,3 miljard in zorg en welzijn. We vragen ook een stijging van het nettoloon voor onze werknemers zonder een verhoging van de brutokost voor de werkgevers. We herhalen ook onze oproep voor een Vlaamse jobstimulans waarbij lonen beneden 2500 euro bruto met 100 euro netto stijgen.”

SALVO

Daarnaast blijft Voka – KvK Limburg haar SALVO, Strategisch Actieplan tot de Vierde Orde, verderzetten. “In 2018 stelden we SALVO voor en de resultaten zijn nu al positief. We gaan ook in 2019 investeren in mensen en middelen met maar één doel voor ogen. Onze Voka-leden nog beter ondersteunen”, besluit Francis Wanten.

Hieronder vindt u de integrale weergave van de speech van de voorzitter:

Goedenavond collega ondernemers
Goedenavond Voka-vrienden

 

Ik ben fier op jullie aanwezigheid hier in het huis van de Limburgse ondernemer, Uw huis.
Van harte welkom.
Ik ben trots op de sterke prestaties die jullie als ondernemers in 2018 weer hebben neergezet.
Proficiat en een dikke merci

Laat ons even terugblikken op het voorbije jaar.

In 2018 stelden we SALVO voor, ons Strategisch Actieplan Limburg tot de Vierde Orde.
De resultaten spreken voor zich.
We gingen hard in 2018, heel hard zelfs.
Maar we zouden geen goede ondernemers zijn als we vergeten vooruit te kijken.  
We gaan samen verder bouwen aan een sterke toekomst.

Ook met Voka -Kamer van Koophandel Limburg gaan we verder “ONDERNEMEN”
Ondernemen is berekende risico’s nemen, is durven, is investeren en is vooral ook genieten van de resultaten van het werk.
Ondernemen is de dagelijkse uitdaging van iedere eigenaar, van iedere manager en ook van iedere werknemer in elk bedrijf.
Ondernemen is salvo’s afvuren
We gaan verder investeren in mensen en middelen met maar één doel voor ogen.
Onze Voka-leden nog beter ondersteunen.

Ter opfrissing som ik nog graag de Voka-werven op waar we elke dag hard op inzetten:

Innoveren, Familiale ondernemingen ondersteunen, leren van mekaar via de netwerken, internationaliseren, starters helpen en vooral ook jullie belangen overal behartigen.
In noord, zuid, oost en west.
Over alle grenzen heen.

“Ruimte om te ondernemen is het thema van deze Nieuwjaarsinvitito”
Ik ben al blij dat ze me vanavond niet in een astronautenpak gestoken hebben.
Even ter verduidelijking: ruimte om te ondernemen gaat verder dan meer en grotere bedrijfsterreinen.
We kunnen wel even teleurgesteld zijn in de politieke spelletjes die opgevoerd werden.

Toch moeten we als ondernemers blijven geloven in politici van goede wil.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen trokken we door Limburg om jullie wensen in elke stad en gemeente persoonlijk te overhandigen.
Ik wil alle verkozenen van harte proficiat wensen.
Nu is het aan jullie om aan de slag te gaan.
Wij kijken mee over jullie schouders.
Streng maar rechtvaardig.

Dit jaar zijn er Vlaamse, federale en Europese verkiezingen
Onze ‘ruimtewensen’ bundelden we in een memorandum.
De rode draad is simpel.
Politici: DURF KIEZEN, DURF ONDERNEMEN

Ik vat onze politieke boodschap in 4 punten samen:

1. Durf kiezen en durf ondernemen wanneer er hervormd wordt.
Halve oplossingen zijn geen oplossingen.
Hervorm op het vlak van arbeid, energie, onderwijs  en mobiliteit.
Enkel zo kunnen we een gelijk speelveld creëren in Europa.

2. Durf kiezen en durf ondernemen wanneer er geïnvesteerd wordt.
Om te groeien en voorop te blijven, moet je investeren.
We vragen 500 miljoen extra innovatiekrediet, 500 miljoen extra voor mobiliteit en een herinvestering van 1,3 miljard in zorg en welzijn.

3. Durf kiezen en durf ondernemen bij het verlagen van de lasten.
Want de jobs, jobs, jobs die we gecreëerd hebben, moeten we kunnen invullen. Onze tewerkstellingsgraad moet verder stijgen om concurrentiëler te worden.
We vragen een stijging van het nettoloon voor onze werknemers zonder een verhoging van de brutokost voor de werkgevers.
We herhalen ook onze oproep voor een Vlaamse jobstimulans waarbij lonen beneden 2500 euro bruto met 100 euro netto stijgen.

4. Durf kiezen en durf ondernemen wanneer er gesaneerd wordt.  (op scherm : saneren)
Onze overheidsuitgaven moeten we afremmen, hervormen en heroriënteren om ruimte te creëren voor extra overheidsinvesteringen.

 

Beste ondernemers
Voka - KvK Limburg zal blijven vechten om jullie de nodige ruimte te geven.

Beste politici
Durf kiezen en durf ondernemen.

Kiezen is SOMS verliezen;
Maar niet kiezen is ALTIJD verliezen.
Wij ondernemers doen dat dagelijks.
En zonder ons geen werkgelegenheid, geen welvaart en geen welzijn.

Beste ondernemers
Ik heb gepraat over Voka.
Ik heb gepraat over politiek
Maar het gaat om jullie: de ondernemers in hart en nieren.
Ik heb er alle vertrouwen in.
Als jullie ruimte krijgen om te ondernemen dan komt alles goed.
Dan zullen onze provincie, ons land, Europa en de wereld er wel bij varen.

Zonder ondernemers is er op aarde geen leven mogelijk.
Zelfs op Mars of Jupiter zouden jullie de handen aan de ploeg slaan.

Mag ik vragen om het lampje dat je bij het binnenkomen gekregen hebt boven te halen.

Jullie zijn de echte sterren van deze avond.
Blijf schijnen aan ons firmament.
Lichten uit sterren aan!
Geniet van deze avond.

See you in space.