Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka - KvK Limburg verzoekt lokale besturen extra maatregelen in te roepen

Voka - KvK Limburg verzoekt lokale besturen extra maatregelen in te roepen

  • 22/03/2020

In een officieel schrijven vragen we dat zowel stads- en gemeentebesturen alsook het provinciebestuur drie maatregelen in het leven roepen om de impact van het coronavirus voor onze Limburgse economie in te dijken.

Het hoeft geen betoog dat het coronavirus momenteel wild om zich heen grijpt. Naast de humane impact is het nu reeds duidelijk dat de economische repercussies enorm zullen zijn. Zowel de federale als Vlaamse overheden hebben reeds steunmaatregelen in het leven geroepen om de impact op onze bedrijven en hun medewerkers in te dijken.

Voka – Kamer van Koophandel heeft in een officieel schrijven zowel de Limburgse stads- en gemeentebesturen als het provinciebestuur verzocht om dit voorbeeld te volgen en dit door drie concrete maatregelen in het leven te roepen.

  1. De betalingstermijn van openstaande facturen dient ingekort te worden. Deze extra financiële ademruimte kan het versil maken voor onze bedrijven in deze onvoorziene situatie.
  2. Het is bovendien cruciaal dat de lopende vergunningsprocedures niet automatisch tot een negatief advies leiden omwille van termijnoverschrijdingen. Een soepelheid is hier van groot belang om verdere ontwikkeling te waarborgen.
  3. Daarnaast pleiten we ervoor om het  versturen van het kohier voor de ondernemersbelastingen uit te stellen. Dit om te voorkomen dat ondernemers in liquiditeitsproblemen komen.

Wij hopen dat ook dat de lokale besturen tegemoet komen aan deze vragen. De impact voor hen is immers beperkt, waar het voor de bedrijven en hun medewerkers een wereld van verschil kan maken.

Contactpersoon

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Stel uw corona-vragen aan ons!

Hebt u een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot uw bedrijf of werknemers, dan kan u terecht bij Kenneth Stulens via kenneth.stulens@voka.be of via 011 56 02 00 (telefonisch bereikbaar enkel tijdens de kantooruren).

Voor alle FAQ en nuttige informatie kan u terecht op onze algemene infopagina.