Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg verbaasd over geschorste vergunningen Remo

Voka – KvK Limburg verbaasd over geschorste vergunningen Remo

  • 12/05/2020

Voka – Kamer van Koophandel Limburg reageert met verbazing op de beslissingen van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen om respectievelijk de milieuvergunning en bouwvergunning te schorsen. “Deze beslissing is niet alleen nefast voor onze provincie, maar toont ook dat er duidelijk geen overleg en oplossingsgerichtheid is tussen sommige actoren”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

jjll
“Als ondernemer wil je rechtszekerheid voor je investeringen, maar in dit geval is er alleen maar onduidelijkheid. Er is verrassend genoeg geen overleg tussen sommige actoren.”


In april kende de Limburgse deputatie de bouwvergunning toe voor een uitbreiding van 15 hectare van de Remostortplaats. Op vier dagen tijd zijn nu zowel die bouwvergunning als de milieuvergunning geschorst. “We kijken met verbazing naar deze ontwikkelingen”, reageert Johann Leten. “Als ondernemer wil je rechtszekerheid voor je investeringen, maar in dit geval is er alleen maar onduidelijkheid. Er is verrassend genoeg geen overleg tussen sommige actoren.”

Nochtans is een oplossing voor de uitbreiding noodzakelijk. De recyclageresidu’s naar een andere opslagplaats afvoeren heeft een enorme negatieve impact op mobiliteit, uitstoot van broeikasgassen en de economische leefbaarheid van de klanten. Vorig jaar was de aanvoer van Remo goed voor meer dan 40.000 transporten via vrachtwagens. Dat komt overeen met één langgerekte kolonne van vrachtwagens van Houthalen tot bijna in Parijs. Indien deze voertuigen naar een andere stortplaats moeten, zorgen ze voor een bijkomende CO2 uitstoot van 7.600 ton CO2/jaar (7 miljoen extra kms) en een meerkost voor klanten 3,5 miljoen euro per jaar.

"Wij roepen op dat de betrokken actoren opnieuw in overleg gaan in het belang van de Limburgse maatschappij. Deze uitbreiding is vooralsnog de beste oplossing voor de afvalverwerking."

“Wij roepen op dat de betrokken actoren opnieuw in overleg gaan in het belang van de Limburgse maatschappij. Deze uitbreiding is vooralsnog de beste oplossing voor de afvalverwerking. Indien er alternatieve oplossingen zijn, is het hoog tijd om daarover in dialoog te gaan. Maar dan moeten alle actoren weliswaar constructief samenwerken. Los van ondernemerschap is dit tenslotte ook een maatschappelijke kwestie, want ons afval moet ergens heen”, besluit Johann Leten.