Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka - KvK Limburg tevreden met activerend alternatief voor tijdelijke werkloosheid, maar uitbreiding naar event- en entertainmentsector moet snel volgen

Voka - KvK Limburg tevreden met activerend alternatief voor tijdelijke werkloosheid, maar uitbreiding naar event- en entertainmentsector moet snel volgen

  • 22/01/2021

Voka – KvK Limburg heeft begrip voor de beslissing van het Overlegcomité om niet-essentiële reizen tijdelijk te beperken, maar vraagt een duidelijk kader voor professionele verplaatsingen. De werkgeversorganisatie is tevreden dat kappers en andere contactberoepen mogen hopen op een heropening op 13 februari, maar stelt zich vragen bij de (economische) haalbaarheid van de voorwaarden. Voor de andere vergeten sectoren blijft ieder vooruitzicht uit. "Wel zijn we tevreden dat de federale regering ons gevolgd is in ons voorstel om het Nederlands NOW-systeem ook hier te implementeren. Maar ook de event- en entertainmentsector moeten hier snel gebruik van kunnen maken.”

De tijdelijke ban op niet-essentiële reizen mag de essentiële, professionele activiteiten niet raken. Onze Vlaamse economie is immers bijzonder afhankelijk van export en buitenlandse arbeidskrachten. "We begrijpen dat de virusvarianten met doortastende maatregelen moeten worden ingedamd en dat plezierreizen worden verboden. Maar professionele internationale verplaatsingen moeten wel ongehinderd en onverminderd kunnen blijven doorgaan. We zijn verheugd dat het Overlegcomité hier vandaag rekening mee gehouden heeft”, stelt Leten.

De implementatie van de loonkostensubsidie die Voka eerder reeds voorstelde, is wél een goede zaak. “De overheid komt hiermee tussen in de loonkosten van de werkgever om de continuïteit te waarborgen én de werknemers krijgen de kans om opleidingen te volgen. Ook de event- en entertainment sector moet nu snel van dit systeem gebruik kunnen maken. Enkel met dergelijke gedifferentieerde en gerichte aanpak kunnen we ieder gezond bedrijven door deze crisis loodsen”, zegt Johann Leten.

“De gesloten sectoren die ook vandaag nog geen enkel zicht kregen op een mogelijke hervatting van hun activiteiten, moeten bijkomend ondersteund worden met specifieke steunmaatregelen. We verwachten dat het Overlegcomité van 5 februari de nog gesloten sectoren ook een exit uit de lockdown in het vooruitzicht stelt. Geef deze ondernemingen en sectoren een duidelijke roadmap zodat ze zich kunnen voorbereiden op een doorstart van het socio-economisch leven. We kijken er allen naar uit om weer samen te kunnen groeien”, besluit Leten.  

Contactpersonen

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen