Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg steunt SALK-actie van minister Schauvliege

Voka – KvK Limburg steunt SALK-actie van minister Schauvliege

  • 25/01/2018

De Vlaamse regering herneemt het plan voor het industriegebied tussen het Albertkanaal en de Boudewijnlaan. Minister Schauvliege houdt woord en zet door. Ze verdient hiervoor alle respect. Genk-Zuidwest maakt immers deel uit van het ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal) dat opgenomen werd in het SALK, de 'bijbel' voor Limburg die moet uitgevoerd worden.

Voka – Kamer van Koophandel Limburg is tevreden dat minister Schauvliege in het belang van Limburg woord houdt en zich niet laat leiden door stemmingmakerij.

Genk-Zuidwest ligt immers op een strategisch én geografische interessante positie binnen de provincie. Het zorgt voor een industriezone daar waar er nood aan is. Ook het watergebonden aspect van dit gebied is een zegen voor Limburg. Een gedeelte van de goederen en producten kunnen per schip aan- of afgevoerd worden waardoor ook de mobiliteitsdruk op de wegen afneemt.

SALK

Het GRUP Genk-Zuidwest komt rechtstreeks voort uit het SALK. Het dossier is dus door alle sociale partners, verschillende experten én de Vlaamse regeringen geanalyseerd én goedgekeurd.

Dat minister Schauvliege nu de procedures voor het bedrijventerrein terug opstart is een belangrijk signaal en een grote stap in de verdere ontwikkeling van Limburg. Volgende maand wordt het voorontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ter advies voorgelegd aan de betrokken gemeenten en overheden. Daarna kan de Vlaamse regering het uitvoeringsplan vaststellen en een nieuw openbaar onderzoek opstarten.