Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg positief over wijzigingen binnen instrumentendecreet

Voka – KvK Limburg positief over wijzigingen binnen instrumentendecreet

  • 09/12/2020

De meerderheidspartijen bereikten een akkoord over de aanpassing van het instrumentendecreet. Het initiële decreet vertoonde heel wat hiaten. Met dit akkoord over een bijsturing is er eindelijk duidelijkheid over hoe de bouwshift praktisch ingevuld moet worden. “We zijn vooral tevreden dat planbatenheffing bij verdichting en verhandelbare ontwikkelingsrechten uit dit decreet worden geschrapt,” aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Johann Leten
“We zijn vooral tevreden dat de planbatenheffing bij verdichting en verhandelbare ontwikkelingsrechten uit dit decreet worden geschrapt."


De planbatenheffing is een Vlaamse belasting op de meerwaarde die een perceel krijgt door een bestemmingswijziging naar aanleiding van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan). De schrapping van de heffing bij verdichting is dan weer een sterke verbetering ten opzichte van het vorige ontwerp. Hierdoor wordt een verruiming van de bouwmogelijkheden niet langer onderworpen aan een heffingsplicht. “We moeten méér doen met minder ruimte en hoger bouwen om het ruimtelijk rendement te verhogen. Met een extra heffing dreigden alle goed bedoelde intenties inzake ruimtelijk rendement, verdichting en verhoging meteen ondergraven te worden,” zegt Leten.

"Met een extra heffing dreigden alle goed bedoelde intenties inzake ruimtelijk rendement, verdichting en verhoging meteen ondergraven te worden."

Voka – KvK Limburg juicht toe dat ook in het nieuwe voorstel eigenaars voor de volle 100% vergoed worden in het geval hun gronden zouden dalen in waarde.  Daarnaast is het een goede zaak dat de verhandelbare ontwikkelingsrechten verdwijnen dus uit het decreet. Johann Leten: “Dit concept stond lang niet op punt waardoor bijkomend onderzoek een noodzaak was.”

Het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden wordt dan weer moeilijker. Leten: “We pleiten ervoor om ook dit te baseren op de ruimtelijke ligging. Het kan niet de bedoeling zijn dat dit op basis van eigenaarschap gebeurt. Een gelijk speelveld voor iedereen is een must.”

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging