Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg opgelucht met brexit-handelsakkoord, maar douaneverplichtingen blijven overeind

Voka – KvK Limburg opgelucht met brexit-handelsakkoord, maar douaneverplichtingen blijven overeind

  • 24/12/2020

Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dat deze nacht werd gesloten, zorgt voor grote opluchting bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg en de Limburgse bedrijven. Dankzij het akkoord wordt grotere economische schade bovenop de coronacrisis vermeden. “De geschatte economische impact bedraagt nu een kwart minder dan de schade bij een brexit zonder akkoord. Maar het gaat volgens berekeningen nog steeds om 6.500 jobs in Vlaanderen en 1,8 miljard euro outputverlies. Aangezien Vlaanderen het meest getroffen wordt, moet ook het leeuwendeel van de Belgische middelen uit het Europese Brexitfonds naar Vlaanderen gaan en moet er ook vanuit de Vlaamse en Belgische overheid extra ondersteuning komen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Opgelet, de aangekondigde douanecontroles en de in- en uitvoerformaliteiten blijven vanaf 1 januari wel van toepassing, dus er is nog steeds een impact op vlak van administratie en regelgeving. Het VK wordt nog steeds een derde land.” Voka vraagt ook juridische duidelijkheid over hoe het verdrag in werking zal treden nu het er naar uit ziet dat het verdrag niet meer geratificeerd kan worden voor 1 januari 2021.

JJLL

“We dringen aan dat er juridische duidelijkheid komt op 1 januari want het verdrag zal niet geratificeerd zijn."
 

Raadpleeg hier de brexit-FAQ met de laatste updates. 

Bij Voka – KvK Limburg is er opluchting dat er op de valreep een akkoord bereikt is. “Er komt een einde aan jaren van onzekerheid. Onze Limburgse ondernemingen weten nu waar ze aan toe zijn en kunnen zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid”, stelt Johann Leten.

Voka waarschuwt wel voor de juridische onzekerheid die kan ontstaan na 1 januari. Aangezien het ratificatieproces niet meer volledig rond zal geraken voor nieuwjaar, moet er een overgangsperiode komen waarbij de huidige situatie blijft gelden tot het ratificatieproces volledig doorlopen werd. “We dringen aan dat er juridische duidelijkheid komt op 1 januari want het verdrag zal niet geratificeerd zijn. Het is belangrijk dat er duidelijkheid is om problemen aan de grenzen te vermijden. De voorbije dagen hebben aangetoond hoe zwaar en schrijnend de gevolgen kunnen zijn bij een gebrek aan goede afspraken”, aldus nog Johann Leten.

"De aangekondigde douanecontroles en de in- en uitvoerformaliteiten blijven vanaf 1 januari wel van toepassing"

Het feit dat er nu een handelsakkoord is, wil overigens niet zeggen dat bedrijven nu op hun lauweren kunnen rusten.  Johann Leten: “Opgelet, de aangekondigde douanecontroles en de in- en uitvoerformaliteiten blijven vanaf 1 januari wel van toepassing, dus er is nog steeds een impact op vlak van administratie en regelgeving. Denk maar aan ​douane, fytosanitaire controle, normen-regelgeving enzovoort. Het VK wordt nog steeds een derde land."

Steunmiddelen noodzakelijk

Het bereikte handelsakkoord vermijdt invoerrechten en -quota voor onze Vlaamse bedrijven. Die werden recent nog geraamd op 1 miljard euro. Maar de Brexit zal nog steeds kwalijke gevolgen hebben voor onze economie. Vooral voor Vlaanderen, dat na het VK en Ierland de hardst getroffen regio is door de Brexit. Daarom moet van de Europese brexitsteun die aan ons land toekomt, het grootste deel naar Vlaanderen komen, vindt Voka. Ook vanuit de federale en Vlaamse overheid moet er ondersteuning komen om de klap voor de bedrijven op te vangen. De Vlaamse regering maakte hiervoor al 83 miljoen euro vrij.

"Zelfs met dit akkoord staan er in Limburg nog 791 banen op de tocht"

“Zelfs met dit akkoord staan er in Limburg nog 791 banen op de tocht en lijdt de Vlaamse economie een verlies van 1,8 miljard euro, volgens de ramingen van professor Hylke Vandenbussche. De brexit bovenop de coronacrisis kan heel wat bedrijven in de problemen brengen. Steun voor deze ondernemingen is echt noodzakelijk. De 83 miljoen euro extra steun van de Vlaamse regering is zeer welgekomen, evenals de organisatie van een uniek loket en een aanspreekpunt voor ondernemingen met vragen”, meent Johann Leten.

Brexit contact center

Voka – KvK Limburg sloot in oktober een samenwerking met de provincie om bedrijven klaar te stomen voor de brexit. Bedrijven kunnen hun vragen stellen aan het ‘brexit contact center’. Gedeputeerde van Economie en Europese Zaken Tom Vandeput: “De vele Limburgse bedrijven die met het Verenigd Koninkrijk zaken doen of handel voeren, krijgen vanaf 1 januari alsnog de rekening van allerlei exportvoorwaarden gepresenteerd."

Tom Vandeput: "Door een goede begeleiding kunnen we de Limburgse bedrijven helpen om aan de exportvoorwaarden te voldoen." 

"Door een goede begeleiding kunnen we de Limburgse bedrijven helpen om aan die voorwaarden te voldoen. Een nieuw omzetverlies en eventueel verlies van jobs door de brexit moeten we kost wat kost vermijden. Daarom werken wij samen met Voka – KvK Limburg, door via een gemeenschappelijk Brexit-contactcenter de Limburgse ondernemers in deze moeilijke situatie te infomeren en ondersteunen.”

Minder vertrouwen in Britse diensten

Uit een bevraging van Voka blijkt dan ook dat Vlaamse bedrijven zich grote zorgen maken over een vlotte afhandeling van de in- en uitvoer na nieuwjaar. 41% meent dat de Britse douanediensten niet voldoende voorbereid zijn op een Brexit, 23% is dezelfde mening toegedaan over de Britse havens. 60% van de bedrijven maakt zich, ondanks een akkoord, overigens zorgen over toenemend protectionisme, wat de handel tussen Europa en het VK zou bemoeilijken. Het handelsverdrag en de uitvoering ervan zullen door alle overheden en instanties van heel nabij moeten worden opgevolgd.  

Brexit contactcenter i.s.m. Provincie Limburg