Skip to main content
  • Nieuws
  • ​Voka - KvK Limburg ondersteunt nieuw pakket federale steunmaatregelen voor bedrijven

​Voka - KvK Limburg ondersteunt nieuw pakket federale steunmaatregelen voor bedrijven

  • 06/11/2020

Voka – KvK Limburg ondersteunt de nieuwe batterij aan steunmaatregelen van de federale regering om de economie te onderstutten. “Deze zijn absoluut noodzakelijk, want veel bedrijven dreigen het anders niet te overleven, met faillissementen en fors jobverlies tot gevolg”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder. “Vooral het feit dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt verlengd en opnieuw opengesteld naar alle bedrijven, was dringend nodig. Het feit dat het licht voor sneltests op groen wordt gezet, maakt het bovendien mogelijk een écht performant track and trace systeem uit te rollen.”

JJLL

“Vooral het feit dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt verlengd en opnieuw opengesteld naar alle bedrijven, was dringend nodig."
 

Voka bleef er de voorbije weken herhaaldelijk op aandringen om extra steun van de federale regering voor de bedrijven te voorzien. “De federale regering heeft die oproep duidelijk gehoord. Dat zij nu opnieuw een breed pakket aan steunmaatregelen aankondigt, ondersteunen wij dan ook”, zegt Johann Leten. 

“Vooral de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, evenals de garantieregeling voor kmo’s zijn voor de getroffen Vlaamse bedrijven cruciaal. Ook het uitstel van betaling van belasting en de uitbreiding van de vrijstelling van RSZ werkgeversbijdragen zijn noodzakelijke maatregelen. De verlenging van de verhoogde investeringsaftrek tot eind 2022 voor kmo’s moet de economie stimuleren.”

Noodzakelijke maatregelen

Deze maatregelen zijn niet zomaar welkom, maar absoluut noodzakelijk. Zonder impuls dreigt er immers grote permanente schade voor onze ondernemingen en de werkgelegenheid. De situatie van onze bedrijven is erg precair, zeker diegenen die door de tweede lockdown weer dicht moeten gaan en hun activiteiten quasi volledig moeten stoppen. Iedereen beseft dat de aanpak van de gezondheidscrisis primeert. 

"Limburgse ondernemingen kampen met omzetverliezen van gemiddeld 15%"

“Maar we moeten ook de economie vrijwaren en onze waardeketen en bevoorrading intact zien te houden” , aldus Johann Leten. “Limburgse ondernemingen kampen met omzetverliezen van gemiddeld 15%. Die trend houdt ook volgend jaar aan, met een economie die maar op 90% van haar potentieel zal draaien. Het economisch herstel dat we na de zomer zagen, is tot stilstand gekomen.”

Economisch rampjaar

Na 8 maanden corona zijn de buffers van onze bedrijven intussen ook uitgeput. Johann Leten: “Met ook nog een tweede lockdown zal de economische motor de komende weken serieus sputteren en in sommige sectoren volledig stilvallen. De niet-essentiële winkels zijn gesloten waardoor er veel minder geconsumeerd wordt, wat voor onze winkels en bedrijven opnieuw een groot omzetverlies betekent. Zonder extra steun zouden heel wat bedrijven deze tweede lockdown niet overleven, met fors jobverlies tot gevolg. Zeker nu het er naar uit ziet dat deze situatie nog vele weken kan duren.”

Vast staat dat 2020 een economisch rampjaar wordt. “We moeten nu dan ook alles op alles zetten om 2021 maximaal te redden”, stelt Johann Leten. “We herhalen daarom nog eens onze oproep aan alle bedrijven en medewerkers om de veiligheids- en gezondheidsregels strikt na te leven en maximaal telewerk te organiseren. Aan de andere kant vragen we de nodige pragmatiek bij de controles van de sociale inspectie. De focus moet hier liggen op sensibiliseren in plaats van penaliseren.

Sneltests operationeel

Voka – KvK Limburg is ten slotte tevreden dat het gebruik van sneltests weldra operationeel wordt. “Hierdoor kan eindelijk snel en gericht getest worden en vermijden we dat bij een lokale uitbraak een heel bedrijf tijdelijk de deuren moet sluiten. Ondernemers hebben de voorbije periode hun medewerkers te vaak te lang moeten missen doordat het resultaat van de tests op zich liet wachten. We verwachten dan ook snel duidelijkheid rond de inkorting van de verplichte quarantaineperiode.”

"We verwachten snel duidelijkheid rond de inkorting van de verplichte quarantaineperiode."

Enkel essentiële bedrijven zullen tests gratis ter beschikking krijgen van de overheden. “In de eerste golf werd duidelijk dat het heel moeilijk is om bedrijven op te delen in essentieel en niet-essentieel. Om de continuïteit te garanderen, is iedere schakel binnen een productieproces immers noodzakelijk. We hopen dan ook dat bij de opmaak van de limitatieve lijst lessen getrokken worden uit het verleden. De door de overheden aangekochte tests zullen bovendien niet volstaan. Ook voor de verspreiding van tests door de markt moeten er nu snel spelregels bepaald worden”, besluit Johann Leten.

Contactpersonen

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Vragen over het coronavirus en de impact op uw onderneming?

Raadpleeg hier de FAQ