Skip to main content
  • Nieuws
  • ​Voka – KvK Limburg ondersteunt eigenaars-ondernemers ‘voor het leven’

​Voka – KvK Limburg ondersteunt eigenaars-ondernemers ‘voor het leven’

  • 10/04/2020

De afdeling eigenaars-ondernemers van Voka – Kamer van Koophandel Limburg bestaat één jaar. Het team van negen medewerkers bracht het voorbije jaar 145 deelnemers samen in haar begeleidingstrajecten, gaf opleiding aan 281 deelnemers en begeleidde 457 Limburgse starters. “We zijn een partner en klankbord voor ‘het leven’. Eigenaars-ondernemers kunnen in alle levensfases van hun onderneming rekenen op ons advies en onze dienstverlening”, zegt Axelle Henrard, directeur eigenaars-ondernemers van Voka – KvK Limburg.

ah
Axelle Henrard: "Eigenaars-ondernemers worstelen vaak met de opstart en samenstelling van een Raad van Advies. Hierin begeleiden we hen."


De dienstverlening voor eigenaars-ondernemers bestond al langer binnen Voka – KvK Limburg, maar werd vorig jaar gebundeld in één afdeling. “Door de levenscyclus van het bedrijf te volgen, kan de ondersteuning mee groeien en vangen we veel sneller de noden uit de markt op”, legt Axelle Henrard uit. “Dat begint met een uitgebreide starterswerking waarin we start-ups intensief begeleiden via onze vier Bryo-trajecten. Daarin hielpen we al 457 start-ups.”

Na de startersfase is bedrijfsgroei vaak een belangrijk vraagstuk voor eigenaars-ondernemers. Het juiste advies is in dat opzicht bepalend voor succes. Voor de snelle groeiers is er het intensieve begeleidingstraject Accelero dat eigenaars-ondernemers helpt om de groeipijnen en uitdagingen van snelle groeiers aan te pakken.

Continuïteit na corona

Een andere belangrijke levensfase staat bedrijven te wachten na de corona-lockdown. “We zullen vanaf juni eigenaars-ondernemers begeleiden bij het maken van een concreet business continuïteitsplan na COVID-19”, kondigt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, ook aan.“Samen met 10 bedrijven, experts uit het werkveld en één mentor gaan we aan de slag om de business gestructureerd weer on track te krijgen.Iedere onderneming heeft zo’n exitplan nodig, want we zijn nog niet klaar met het coronavirus.”

Groeien door Raad van Advies

Om de groei van een bedrijf verder vorm te geven, moet een eigenaar-ondernemer op zoek naar het juiste advies. Recent onderzoek naar bedrijfsoverdracht in Vlaanderen leert dat een derde van de bedrijven daarom over een raad van bestuur of Raad van Advies beschikt.

"Ons netwerk speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van de Raden van Advies."

“Eigenaars-ondernemers worstelen vaak met de opstart en samenstelling van een Raad van Advies. Hierin begeleiden we hen. We nemen het administratieve gedeelte op ons, zodat de eigenaar-ondernemer zich volledig kan focussen op de inhoud. We zoeken voor iedere raad ook samen naar de juiste kandidaten”, aldus Axelle Henrard.

“Onze toegevoegde waarde is de ervaring die we met tal van andere Raden van Advies hebben. We zien dagelijks de best practices. Daarnaast speelt ons netwerk een belangrijke rol in de kwaliteit van de Raden van Advies. We staan erg dicht bij experts uit de ondernemerswereld én ondernemers die zelf advies willen geven.”

Overname en overdracht

De afdeling eigenaars-ondernemers focust ook op een andere cruciale fase: opvolging en overname. Dat doet het in nauwe samenwerking met UHasselt via hun RCEF (Research Center for Entrepreneurship and Family Firms). In Limburg bestaat het ondernemerslandschap voor 80% uit familiebedrijven. Eén op drie familiebedrijven wordt binnen een tijdspanne van vijf jaar overigens geconfronteerd met de overdracht van de dagelijkse leiding.

"Om discussies aan de keukentafel te vermijden zetten we in op trajecten die leiden tot een gezonde samenwerking tussen beide generaties."

Axelle Henrard: “Daarom sensibiliseren we de eigenaar-ondernemer in de eerste plaats en onderstrepen we het belang van een goede opvolging. Daarna voorzien we intensieve begeleiding voor de volgende generatie. Ruim 100 potentiële opvolgers hebben bijvoorbeeld al één van onze NextGen-trajecten gevolgd. Daarin laten we hen kennismaken met ondernemerschap en wat een familiebedrijf runnen allemaal inhoudt. Als laatste focussen we met ondersteuning op het samenbrengen van de twee generaties.”

Die verzoening tussen ‘jong’ en ‘oud’ is niet te onderschatten. “We zien dat overdracht van een onderneming overwegend gebeurt aan de kinderen van de huidige leidinggevenden en eigenaars. Om discussies aan de keukentafel te vermijden zetten we dus in op trajecten die leiden tot een gezonde samenwerking tussen beide generaties. Net in deze vreemde periode is een sterke band tussen verschillende generaties eens te meer belangrijk”, besluit Axelle Henrard. 

Meer info over de afdeling eigenaars-ondernemers vind je op deze webpagina.

Contactpersoon

Axelle Henrard

Directeur eigenaars-ondernemers