Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg ondersteunt arbeidsmarkt succesvol via WELT

Voka – KvK Limburg ondersteunt arbeidsmarkt succesvol via WELT

  • 13/10/2017

De christelijke vakbond ACV stelt voor om mensen die langer dan twee jaar werkloos zijn een “basisbaan” aan te bieden. Dit is een contract van onbepaalde duur met een minimumloon van 1.700 euro dat betaald wordt door de overheid. “Dit is een voorstel dat niets structureel zal oplossen aan de krapte op onze arbeidsmarkt ”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Activering en opleiding zijn de enige manieren om de problemen écht aan te pakken.” Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg wijst daarbij op het succes van het HR-begeleidingstraject WELT.

welt

“Onze arbeidsmarkt heeft het voorbije jaar 250.000 vacatures gecreëerd die moeilijk of niet ingevuld raken. In zo’n context van krapte is het absurd om een parallel circuit van gesubsidieerde jobs op te zetten. Er zijn voldoende structuren en trajecten vandaag op onze arbeidsmarkt, laat ons deze benutten en versterken”, reageert Hans Maertens. “We creëren nieuwe hangmatten in plaats van vangnetten. Er moet volgens Voka dus ingezet worden op opleidingen door de bedrijven en de VDAB, en op werkervaringstrajecten om die langdurig werklozen naar een job te leiden.”

Duur en onrealistisch

In 2018 start de VDAB ook met trajecten van tijdelijke werkervaring. Dit zal volgens Voka een stevige impuls geven. Hans Maertens: “Ook wij als werkgevers nemen hier verantwoordelijkheid in. Met het project WELT ondersteunen we actief het aanbieden van werkervaring in de bedrijven zodat langdurig werklozen opnieuw naar de arbeidsmarkt worden toegeleid. Dit traject heeft overigens vorm gekregen samen met de sociale partners. We vinden het vreemd dat ACV vandaag een veel duurder en onrealistischer voorstel naar voorschuift.”

Limburgs WELT-succes

Johann Leten bevestigt het succes van Welt in Limburg: “Dit jaar stapten 52 ondernemingen in het WELT-traject. Daarmee was dit HR-begeleidingstraject helemaal uitverkocht en is er zelfs een wachtlijst. De deelnemende bedrijven krijgen HR-coaching, maar engageren zich ook voor het aanbieden van een stageplaats met een duurtijd van minstens een maand. Zo proberen we langdurig werklozen terug te integreren in de arbeidsmarkt én zoeken we het broodnodige talent voor onze ondernemingen. Momenteel hebben we 51 stageplaatsen bij onze ondernemingen. We proberen die in te vullen met meer dan 20 partners zoals CVO De Verdieping en vzw Intro.”