Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka - KvK Limburg niet opgezet met mystery calls-plannen regering

Voka - KvK Limburg niet opgezet met mystery calls-plannen regering

  • 18/03/2021

Voka - Kamer van Koophandel Limburg is niet te spreken over de plannen van de federale regering om mystery calls en praktijktests door te duwen in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. De regering keurde onlangs een voorontwerp van wet goed, waardoor het de arbeidsinspectie toelaat om praktijktests en zelfs mystery calls uit te voeren. "Het federale voorstel lijkt uit te gaan van een voorafgaandelijk wantrouwen tegenover ondernemers. Door de overheid uitgevoerde mystery calls zijn niet de juiste manier om discriminatie te bestrijden", zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. 

JJLL

"Door de overheid uitgevoerde mystery calls zijn niet de juiste manier om discriminatie te bestrijden."
 

Werkgevers vinden het van belang om een aanpak tegen discriminatie uit te werken. Voka onderschrijft de manier van werken van de Vlaamse regering waarbij gekozen is om mogelijke discriminatie aan te pakken via zelfregulering van de sectoren.

Voka is geen voorstander van de voorgestelde wetswijziging rond discriminatietoetsen. Het federale voorstel lijkt uit te gaan van een voorafgaandelijk wantrouwen tegenover ondernemers. Door de overheid uitgevoerde mystery calls zijn niet de juiste manier om discriminatie te bestrijden. 

"We willen samen groeien, en dan hebben we alle talent nodig op onze arbeidsmarkt. Succesvolle ondernemingen weten dat diversiteit leidt naar succes. We moeten dat soort inspirerende voorbeelden beter bekendmaken. Met Welt biedt Voka ondernemingen de kans om een inclusief HR-beleid uit te stippelen. Samen met de andere werkgeversorganisaties zet Voka ook in op de ontsluiting van good practices", zegt Johann Leten.