Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg lanceert netwerk Health & Care

Voka – KvK Limburg lanceert netwerk Health & Care

  • 28/11/2016

Na enkele brainstormsessies is de kogel door de kerk: Voka – KvK Limburg lanceert een nieuw netwerk dat zich richt tot de welzijns- en gezondheidssector in de provincie. De zorgeconomie is allesbehalve een kleine speler in de Limburgse economie. De belangrijkste actoren van deze sector samen brengen en het zorgondernemerschap verder versnellen is de doelstelling van dit netwerk.

De zorgeconomie bestaat uit vijf belangrijke subsectoren: ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, ondersteuning voor personen met een beperking en algemeen welzijnswerk. In onze provincie is deze sector goed voor een tewerkstelling van 52.000 mensen. Dat is goed voor bijna 18% van de loontrekkende tewerkstelling. De toeleveranciers in deze sector zijn bovendien ook nog eens goed voor ruim 2.000 jobs. De tewerkstelling in de zorgeconomie kende de laatste vier jaar een groei van 3,5% in vergelijking met 1,1% voor de gehele Limburgse economie. De zorg in zijn brede betekenis is dus een niet te onderschatten en nog steeds groeiende werkgever in onze regio.

Dieter Tuybens (Intesa)  is voorzitter van het netwerk en vat de doelstelling van dit netwerk als volgt samen: “Met dit netwerk wil Voka – KvK Limburg de belangrijkste actoren uit de zorgeconomie op regelmatige basis samenbrengen. De nadruk binnen het netwerk Health en Care ligt op overdracht van kennis en kunde, ervaringsuitwisseling over de subsectoren heen, gemeenschappelijke belangenbehartiging en netwerkmomenten faciliteren om  intersectorale samenwerking te bevorderen.” Verder zetelen Eric Christiaens (AZ Vesalius), Luc Bijnens (Wit-Gele Kruis Limburg) en Cindy Monard (Medisch Centrum St.-Jozef) in de stuurgroep van dit netwerk.

De doelgroep van het netwerk Health & Care bestaat uit directieleden van ziekenhuizen, organisaties in de geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, woonzorgcentra voor senioren, woonzorgcentra voor personen met een handicap, woonzorgcentra voor bijzondere jeugdzorg, thuiszorgdiensten, groeperingen voor eerstelijnszorg en het centrum voor algemeen welzijnswerk.

Ook gedelegeerd bestuur van Voka – KvK Limburg Johann Leten is opgezet met het 34ste netwerk dat Voka – KvK Limburg aan haar leden aanbiedt: “Met dit netwerk willen we specifiek de belangrijkste actoren binnen de Limburgse health & care samenbrengen met grensoverschrijdende thema’s zoals alternatieve financieringstechnieken, HR, ICT in de zorg,… De cijfers tonen aan dat de zorgsector één van de belangrijkste werkgevers in Limburg is. De directieleden binnen onze doelgroep willen we graag rond de tafel brengen om ervaringsuitwisselingen en onderlinge kruisbestuiving te faciliteren.”

Voor meer informatie over het netwerk

Klik hier