Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg laakt syndicale acties rond tijdelijke werkloosheid

Voka – KvK Limburg laakt syndicale acties rond tijdelijke werkloosheid

  • 28/10/2020

De afgelopen dagen signaleerden meerdere ledenondernemingen van Voka – Kamer van Koophandel Limburg een actieve oproep van vakbonden om tijdelijke werkloosheid aan te vragen om zo de sluiting van de scholen op te vangen. “Dat medewerkers gebruik maken van dit systeem kan, maar enkel wanneer er geen enkel alternatief voorhanden is. Dat vakbonden dit met het oog op de sociale verkiezingen misbruiken, is bijzonder asociaal”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Johann Leten
Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel Limburg


Werknemers die verlof moeten inzetten om een kind op te vangen, omwille van de sluiting van scholen of kinderopvang, kunnen beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. “Vakbonden promoten dit nu als een verworven recht, terwijl het een noodoplossing is. We roepen medewerkers dan ook op om alle mogelijke alternatieven te onderzoeken, vooraleer beroep te doen op tijdelijke werkloosheid. Dit komt nog eens bovenop het stijgende aantal absenties van werknemers die in quarantaine zitten omwille van de huidige regels rond coronatesten,” klinkt het bij Johann Leten.

“Heel wat bedrijven zitten in zwaar weer door de coronacrisis en hebben iedere medewerker nodig om hun toekomst én die van hun mensen veilig te stellen. We moeten er alles aan doen om, op een veilige manier, up and running te blijven.”

Tijdens deze crisis ging er een golf van solidariteit doorheen de maatschappij. Voka – KvK Limburg roept op om die lijn door te trekken. Naast asociaal gedrag ten opzichte van de maatschappij en collega’s die écht geen andere oplossingen hebben, brengt het onnodige gebruik van tijdelijke werkloosheid de bedrijfscontinuïteit in gevaar. “Heel wat bedrijven zitten in zwaar weer door de coronacrisis en hebben iedere medewerker nodig om hun toekomst én die van hun mensen veilig te stellen. We moeten er alles aan doen om, op een veilige manier, up and running te blijven”, aldus Johann Leten.

Voka – Kamer van Koophandel Limburg spoort tenslotte de lokale besturen aan om ook nu weer opvang te voorzien waar mogelijk. Dit zorgt voor heel wat gemoedsrust bij de inwoners en verkleint de kans dat de economie het slachtoffer wordt van de tijdelijke sluiting van scholen. De Vlaamse regering voorziet hiervoor nog steeds een tegemoetkoming van dertig euro per kind.