Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka-KvK Limburg komt met juridisch stappenplan

Voka-KvK Limburg komt met juridisch stappenplan

  • 14/12/2018

Vrijdag organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront in ons land een nationale actiedag tegen het beleid van de regering-Michel. Ook in Limburg worden prikacties en/of stakingen verwacht. Voka – KvK Limburg bereidt haar ondernemers voor op eventuele ongeoorloofde acties. “We erkennen het stakingsrecht, maar waken erover dat ook het recht op werk gewaarborgd blijft,” aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder.

Juridisch actieplan staking

De afgelopen dagen kreeg Voka – KvK Limburg tientallen ongeruste telefoontjes van ondernemers binnen. De geplande collectieve acties op vrijdag blijken een bron van onzekerheid voor heel wat bedrijven. “We gaan ervan uit dat het protest sereen zal verlopen, maar bereiden ons ook voor op illegitieme acties zoals het blokkeren van industrieterreinen. Zulke zaken overschrijden de grenzen van het stakingsrecht en zullen we dus niet zonder meer laten passeren,” stelt Leten.

In samenspraak met advocatenkantoor Monard Law werd een nota opgesteld om bedrijven te informeren over de procedure van het eenzijdig verzoekschrift die kan worden ingeleid wanneer stakingen of syndicale acties uit de hand dreigen te lopen.

 “We hebben deze nota verspreid onder onze leden-bedrijven en ook morgen staan zowel wij als Monard Law klaar om eventuele vragen van onze leden te beantwoorden,” besluit Johann Leten.

Concreet stelt deze nota dat ondernemers best zo snel mogelijk (preventief) bewijzen verzamelen wanneer er een ernstig en reëel risico bestaat op schade aan materialen of eigendommen van de werkgever of derden én er noodzaak is aan een hoogdringend ingrijpen via gerechtelijke weg. Via een eenzijdig verzoekschrift aan de rechtbank van eerste aanleg kan zo een deurwaarder aangesteld worden die bijvoorbeeld een dwangsom kan opleggen aan de overtreders.

Raadpleeg de integrale nota hier

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging