Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg helpt familiebedrijven

Voka – KvK Limburg helpt familiebedrijven

  • 17/09/2018

Familiale bedrijven zijn de hoekstenen van onze economie. Dat geldt zeker voor Limburg waar 80% van de bedrijven bestempeld kan worden als een familiaal bedrijf. Voka – Kamer van Koophandel Limburg hecht veel belang aan deze familiebedrijven. Met een intensief programma gaat Voka – Kamer van Koophandel Limburg deze familiebedrijven op sleeptouw nemen om ze te versterken en te verankeren in de Limburgse bodem. “Deze acties zijn cruciaal voor ons SALVO, Strategisch Actieplan Limburg tot de Vierde Orde”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

Voka – KvK Limburg helpt familiebedrijven
Vlnr. Pieter Smeets (manager eigenaars-ondernemers, Voka – KvK Limburg), Inneke Ponet en Mark Ponet (ITC Belgium).

In Limburg kunnen we vier op de vijf bedrijven definiëren als een familiebedrijf. Samen vertegenwoordigen zij 52% van de totale Limburgse tewerkstelling. Dat betekent geenszins dat we op beide oren kunnen slapen. Liefst één op de vier van deze bedrijven zal in de komende vijf jaar tot een overdracht (moeten) komen. Binnen dit en 10 jaar is dat nagenoeg de helft… Adequate ondersteuning is geen overbodige luxe. Wetenschappelijk onderzoek heeft bovendien al aangetoond dat de overdracht in de familie naar de tweede generatie slechts in 30% van de gevallen slaagt. Slechts 10% van deze bedrijven haalt het tot de derde generatie. Ook het verkopen van het bedrijf brengt niet altijd soelaas.

Voka helpt

Voka - KvK Limburg wil deze familiale bedrijven helpen. Gedelegeerd bestuurder Johann Leten: “Om tot een goede overdracht te komen is het belangrijk om te weten wat het bedrijf vandaag waard is. In het Transitio-project nemen we de eigenaar-ondernemer mee op pad en stomen we hem/haar klaar voor de volgende levensfase van het bedrijf.”

“Daarnaast starten er dit najaar met Familio en Nextgen Community ook trajecten die een andere bedrijfssituatie als uitgangspunt nemen”, zegt Johann Leten. “In Familio komen de twee actieve generaties van het familiebedrijf samen. We werken een jaar lang samen om te komen tot het continuïteitsplan van de organisatie.  In Nextgen Community verenigen we de volgende generatie, reeds actief in het familiebedrijf, om van experten en vooral van elkaar te leren.”

Naast die trajecten kunnen familiebedrijven hun ondernemersskills bijscholen in de OndernemersUniversiteit .

Ook starten de intakes voor het tweede Accelerotraject, een uniek begeleidingstraject voor snelle groeiers met een omzet tussen €1 mio. en €5 mio.

Voorbereiding = cruciaal

Een voorbeeld van een familiebedrijf dat zich klaarstoomt voor de toekomst is ITC Belgium. Vader Mark en dochter Inneke Ponet doorliepen samen het Familio-traject. Om het bedrijf helemaal ‘futureproof’ te krijgen hebben zij ook deelgenomen aan het Nextgen Community-traject. Dat een generatiewissel geen ‘walk in the park’ blijkt kunnen zowel vader als dochter bevestigen. Meer nog, het belang van een degelijke voorbereiding is haast een conditio sine qua non om de overdracht tot een goed einde te brengen.

Johann Leten besluit: “De uitgebreide ondersteuning die we bieden aan familiebedrijven is cruciaal voor ons Strategisch Actieplan Limburg tot de Vierde Orde (SALVO). Zij vormen de sterke schouders van de Limburgse economie en moeten ook in de toekomst verder kunnen groeien.

De trajecten van Voka – KvK Limburg voor familiale ondernemingen:

Transitio: 1 oktober, 10 sessies
Familio: 22 oktober, 8 sessies
Nextgen Community, constante opstart na intake
OndernemersUniversiteit: 8 oktober, 6 sessies: op de ondernemers Sid-in van 26 september worden alle clusters voorgesteld
Accelero, constante opstart na intake

Meer info? pieter.smeets@voka.be

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo